Badminton / Om oss / Lover

Lover

Norges Badmintonforbunds lover er vedtatt på Tinget, og er regelverket norsk badminton er pliktig til å følge. Lovene er underlagt Idrettsforbundets lover. Se deres temaside om juss for utfyllende informasjon.

Idrettsforbundets regelverk

 

Lover for Norges Badmintonforbund

Lov for Norges Badmintonforbund - revidert etter forbundstinget 2022 -14. juni 2023.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI