Badminton / Om oss / Organisasjon / Administrasjon
Bilde: NBF
Bilde: NBF

Administrasjon

Besøksadresse: 
Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0854 Oslo

Administrasjonen

Marius H. Johannessen
Marius H. Johannessen
Generalsekretær

Ansvarsområder: Administrativ ledelse, økonomiansvar, personalansvar, kontakt med organisasjonens omgivelser, organisasjons- og klubbutvikling, samt internasjonal kontakt.

André Høidebraaten
André Høidebraaten
Konkurranse- og kompetanseansvarlig

Ansvarsområder: Cup2000, Badmintonportalen, Konkurranseaktivitet, Badmintonsspesifikk kompetanseutvikling, Badminton i skolen/shuttle time, Klubbutvikling, Breddeidrett parabadminton

Sonja Wåland
Sonja Wåland
Prosjektansvarlig parabadminton «Paralympics 2024»

Ansvarsområder: Satsingen for parautøver Helle Sofie Sagøy frem til Paralympics i 2024, Planlegging og gjennomføring av trening og konkurranser

Carl Christian Mork
Carl Christian Mork
Sportskoordinator

Ansvarsområder: Bistå Toppidrettskomiteen

Vegard Rikheim
Vegard Rikheim
Utvikling- og breddekonsulent

Ansvarsområder: Klubbutvikling, verdiarbeid, prosjektet "Bærekraftig badminton", strengeprosjekt.

 

Aimee Hong
Aimee Hong
Prosjektleder ungdomsidrett

Ansvarsområder: Ungdomsidrett

Radu Carlan
Radu Carlan
Sportslig ansvarlig U19 og senior

Ansvarsområder: Landslag U19 og senior.

Forza Thon Stiftelsen VI