Badminton / Om oss / Organisasjon / Administrasjon

Administrasjon

Administrasjonen

Espen Larsen
Espen Larsen
Generalsekretær

Ansvarsområder:

 • Totaldrift og personalansvar
 • Økonomi
 • Sekretær for Styret
 • Kontakt med NIF og int. organisasjoner

Charlotte Støelen
Charlotte Støelen
Utvikling- og toppidrettsansvarlig


Ansvarsområder:

 • Utviklingsprosjekter
 • Klubbutvikling
 • Tverridrettslig kompetanseutvikling
 • Økonomi toppidrett
 • Kontaktperson OLT
 • Digitale løsninger / verktøy

André Høidebraaten
André Høidebraaten
Konkurranse- og kompetanseansvarlig

Ansvarsområder:

 • Cup2000
 • Badmintonportalen
 • Konkurranseaktivitet
 • Badmintonsspesifikk kompetanseutvikling
 • Badminton i skolen/shuttle time
 • Klubbutvikling
 • Breddeidrett parabadminton

Peter Kapetz
Peter Kapetz
Landslagsansvarlig/Landslagstrener

Ansvarsområder:

 • Hovedansvar for alle landslagene
 • Planlegge og gjennomføre treninger og turneringer for seniorene

Sonja Wåland
Sonja Wåland
Prosjektansvarlig parabadminton «Paralympics 2024»

Ansvarsområder:

 • Satsingen for parautøver Helle Sofie Sagøy frem til Paralympics i 2024
 • Planlegging og gjennomføring av trening og konkurranser

Aimee Hong
Aimee Hong
Prosjektleder ungdomsidrett

Ansvarsområder:

 • Ungdomsidrett

Vegard Rikheim
Vegard Rikheim
Prosjektmedarbeider

Ansvarsområder:

 • Prosjekt "Bærekraftig badminton"
 • Strengeprosjekt

 

Marius Myhre Fartum
Marius Myhre Fartum
Prosjektmedarbeider

Ansvarsområder:

 • Badmintonspesifikk del i utviklingstrappen
 • Mentale arbeidskrav i badminton

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken