Badminton / Om oss / Organisasjon / Forbundsting / ledermøte

Forbundsting / ledermøte

Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert andre år. Ledermøte holdes årlig.

Forbundstinget 2022

Forbundstinget avholdes lørdag 11. og søndag 12. juni på THON hotel Arena, Lillestrøm.

I forkant av Forbundstinget avholdes det Ledermøte fredag 10. og lørdag 11. juni.

Innkalling / invitasjon / påmelding Innsending av forslag

 

 

Ledermøte 2022

Dato: 10. – 11. juni 2022

Tidspunkt: 17:00-19:30 fredag 10. juni og klokken 09:30-13:00 lørdag 11. juni

Sted: THON hotel Arena, Lillestrøm

Agenda
DAG 1:

17:00-17:10 - Velkommen og introduksjon til ledermøte v/Kari Bunes

17:10-18:00 - Kontrollutvalgets rolle og oppgaver, v/NIF

18:00-18:15 - Pause   

18:15-18:45 - Nytt fra Idrettsforbundet v/Sebastian Henriksen, Idrettsstyret

18:45:19.15 - Saker fra Konkurransekomiteen (KK) v/Håkon Haukebøe
                      Rutiner for oppfølging av barneidrettsbestemmelser

19:15:19:30 - Overraskelse

DAG 2:

09:30-11:30 - Toppidrett – evaluering og veien videre v/Jarle Grann, Johnny Askevig og Hans Jarle Einarsen

   • Status – hvordan er det organisert i dag
   • Gruppearbeid - hvordan gjør vi det framover?

11:30-11:45 - Pause

11:45-12:45 - Dobbelt så mange – dobbelt så aktive – hva er gjort og hva kan gjøres v/Ståle Åbotsvik

   • Strategisk klubbutvikling - arbeidsgruppe
   • Hva har skjedd i tingperioden, hva gjør vi fremover
   • Ny plattform for varsling / Charlotte
   • Økonomi som barriere – tiltak / Charlotte
   • Flere jenter/kvinner i badminton – tiltak / Charlotte
   • Trenerattest / trenerutvikling – tiltak / Charlotte
   • Ny e-læring lansert for ulike roller.
    Antidopingarbeidet i badminton.

12:45-13:00 - Oppsummering

Presentasjoner

dobbelt så mange, dobbelt så aktive.pdf

Protokoll fra forbundstinget 2022: 

Protokoll - forbundsting 2022.pdf

Protokoll for forbundsting 2018: 

Protokoll.2018.pdf

Protokoll for forbundsting 2016: 

Protokoll 2016.pdf

Protokoll fra forbundting 2014: 

PROTOKOLL 2014.pdf

Protokoll fra forbundsting 2012: 

Protokoll 2012-1.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken