Forbundstinget

Forbundstinget er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert andre år. Ledermøte holdes årlig.


Neste Forbundsting avholdes på 13.-14.juni 2020 i Oslo.

Det årlige ledermøte vil avholdes 12.-13.juni 2020 i Oslo. 

Protokoll for forbundsting 2018: 

Protokoll.2018.pdf

Protokoll for forbundsting 2016: 

Protokoll 2016.pdf

Protokoll fra forbundting 2014: 

PROTOKOLL 2014.pdf

Protokoll fra forbundsting 2012: 

Protokoll 2012-1.pdf

Forza Thon Hotel idrettsbutikken Gjensidige Kias