Styret

Styret for tingperioden 2018-2020: 

President

Trond Wåland, Kristiansand BK
Mobil: 93 44 30 10 
E
-post: trond@straywaaland.no

Visepresidenter

Geir Storvik, Bærum BK
Mobil: 45 20 16 67
E-post: geirs@math.uio.no  

Kari Bunes, Moss BK
Mobil: 95 14 49 73
E-post: buneskari@gmail.com  

Styremedlemmer

Elin Hanssen, Herøy BK
Mobil: 97 73 33 20
E-post: elinkarinahanssen@hotmail.com  

Ståle Åbotsvik, Tromsø BK
Mobil: 91 16 45 57
E
-post: stale.abotsvik@domstol.no

Jeanette Svendsen, Vestre Aker SK
Mobil: 91 75 64 22
E-post: svendsen.jeanette@gmail.com  

Nils Petter Johansen, Nøtterøy BK
Mobil: 95 20 90 53
E-post: npj@bssj.no  

Styreprotokoller

Forza Thon Hotel idrettsbutikken Gjensidige Kias