Badminton / Om oss / Organisasjon / Visjon og verdier
verdier.JPEG

Visjon og verdier

Onepage2.png

Visjon 

«Sammen om de gode opplevelsene»  

Verdier 

Vi ønsker at våre verdier skal kjennes igjen i både aktiviteten og i organisasjonsarbeidet vårt. Våre verdier er: 

Glede – Fair play - Anerkjennelse 

Hva betyr verdiene for vår aktivitet:  

GLEDE: All badmintonaktivitet skal bidra til å skape og spre glede. Dette ansvaret ligger hos alle spillere, trenere, foreldre og ledere. 

FAIR PLAY:Badmintonsporten er basert på at utøverne opptrer redelig. Dette betyr at vi viser respekt for motstander, tellere og dommere og ikke prøver å tilegne oss urettmessige fordeler. 

ANERKJENNELSE:Badmintonsporten skal bidra til å utvikle hele mennesket både fysisk, psykisk og sosialt. Alle skal bli sett uansett ambisjonsnivå. Vi skal aktivt ønske alle som vil spille badminton velkommen 

Hva betyr verdiene for vår organisasjon: 

GLEDE: Det skal være gøy og lærerikt å bidra i badmintonmiljøet. Det skal være trivelig å være den del av badmintonfamilien, selv uten racket i hånden. Vi skal legge til rette for at alle skal oppleve mestring. 
 
FAIR PLAY:Vår organisasjon skal være preget av demokratiske verdier, hvor spilleregler gjelder likt for alle og alle har muligheten til å ytre sine meninger. Trenere, tillitsvalgte og foreldre skal alle bygge oppunder sportens Fair Play-regler.  

ANERKJENNELSE: Vi skal verdsette alle våre bidragsytere. Trenere, dommeretillitsvalgte, foreldre og vaffelstekere skal bli sett for den innsatsen de legger ned, og gjennom dette føle tilhørighet til vår badmintonfamilie 

 

 

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken