Personvernerklæring

Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i Norges Badmintonforbund

Integritetspolicy Version 01.08.2018

Integritetspolicy

Parter og ansvar for behandlingen av dine personopplysninger.

Norges Badmintonforbund, Org. 871 483 922 (NBF) er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer innenfor rammen av forbundets virksomhet. I noen tilfeller, gjennom felles IT-systemer, er NBF ansvarlig sammen med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF).

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger?

NBF er til for sine medlemsforeninger og medlemmer, noe som innebærer at personopplysninger kommer til å bli brukt for å kunne utføre idrettslige aktiviteter og service som forbundet er ansvarlig for. For at forbundet skal kunne drive sin virksomhet i samarbeid med klubber og særkretser, behandles personopplysninger for ulike formål til vår virksomhet. Det handler eksempelvis om konkurranse- og utdanningsadministrasjon, økonomiske transaksjoner, historikk og statistikk.

NBF er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som skjer ved:

 • Håndtering av medlemskap i forbundet
 • Forbundsadministrasjon
 • Deltakelse og administrering av forbundets utdanningsvirksomhet
 • Deltakelse i konkurransevirksomhet
 • Administrering av lisensordningen
 • Behandling av søknader og tilskudd
 • Oppsett og vedlikehold av resultatlister, historiske data og statistikk
 • Kontakt med medlemmer (klubber og enkeltmedlemmer)
 • Besøk på vår hjemmeside (www.badminton.no)
 • Publisering av artikler, bilder og video på NBFs hjemmeside og sosiale medier

Hvilket lovmessig grunnlag har vi for behandling av personopplysninger?

Det lovmessige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som skjer innenfor forbundets virksomhet fremgår av NIFs lov:

«Medlemskap i idretten, med tilhørende rettigheter og plikter, innebærer at organisasjonsleddene må behandle personopplysninger i ulike sammenhenger som ved administrasjon av aktivitet, personer, forsikringer, kurs og kompetanse, rapportering til offentlige myndigheter med mer. Når en person melder seg inn i et organisasjonsledd inngås det en medlemsavtale mellom personen og organisasjonen. Dette innebærer at organisasjonen har rett til å behandle personopplysninger. For behandling av personopplysninger som ikke følger av medlemsavtalen må det aktuelle organisasjonsleddet sørge for å innhente nødvendig samtykke dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger iht. personopplysningslovens §8.»

Hvilken type personopplysninger har vi om deg som enkeltmedlem?

Det vil naturligvis være noe ulikt fra person til person hvilken informasjon vi har, men det vil kunne være:

Som lisensbetaler: Navn, adresse, e-mail, fødselsdato, kjønn, klassetilhørighet

Som leder, trener, dommer: Navn, adresse, e-mail, kjønn, trener-/dommerutdanning. Personnummer og bankkonto benyttes ved behov, men oppbevares ikke.

Hvem deler vi personopplysninger med?

NBF kan i noen tilfeller måtte dele personopplysninger med andre organisasjoner og samarbeidspartnere innenfor idretten, eksempelvis BWF, BEC, Norges Idrettsforbund, regioner og andre særidrettsforbund. Dette kan være nødvendig for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor dem, eller for å gi være medlemmer den nødvendige service i forbindelse med deltakelse.

Dersom NBTF må dele dine personopplysninger med andre land vil du bli holdt informert om dette.  Det kan eksempelvis bli aktuelt dersom du melder deg på en konkurranse i annet land, eller på annet vis representerer NBTF internasjonalt.

Hvor lenge sparer vi dine personopplysninger?

NBTF gjennomfører en årlig gjennomgang og vurdering av formålet med behandlingen av personopplysningene. Dersom ikke formålet med personopplysningene lenger gjelder kommer opplysningene til å bli slettet.

Hvilke rettigheter har du?

Du som registrert spiller, leder, trener i våre systemer så har du flere rettigheter som du bør kjenne til. Du har rett til å få et utdrag/informasjon om hvilke personopplysninger vi har om deg.

For eventuelle ytterligere kopier som du etterspør så kan NBF ta ut en rimelig avgift for administrative kostnader dette medfører. Du kan enkelt be om et registerutdrag i «Min idrett».

Du har rett til å få dine personopplysninger korrigert om de er feilaktige, ufullstendige, eller misvisende.

Du har under visse omstendigheter også rett til å bli slettet fra våre systemer:

 • Dersom opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål som de ble hentet inn for
 • Dersom behandlingen har grunnlag i et samtykke, som så trekkes tilbake
 • Dersom opplysningene benytte i direktemarkedsføring og du ikke ønsker dette
 • Dersom personopplysningene har blitt benyttet ulovlig
 • Dersom personopplysningene omhandler barn og har blitt samlet inn i et sosialt nettverk

Du kan når som helst utøve dine rettigheter gjennom å be om tilgang til å gjøre rettelser, eller sletting av dine personopplysninger.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om hvordan forbundet arbeider for å ivareta dine rettigheter finnes i veiledninger fra Norges Idrettsforbund.

Har du har spørsmål om forbundets behandling av dette, eller vil utøve dine rettigheter kontakter du badminton@badminton.no.

Forza Thon Stiftelsen VI