Badminton / Praktisk info / Coronavettregler

Coronavettregler

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet.

Gjeldende fra og med 12. mai

TRENING

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • Så langt det er mulig skal grupper være faste, dvs. med de samme personene i gruppene gang etter gang
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer som mulig hver gang
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask før og etter trening

 

ARRANGEMENT

Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er på visse vilkår tillatt så lenge arrangementet er på offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.

 • Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand.
 • Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men ikke ordinær trening.
 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for å sikre en rask smitteoppsporing. Selv om det åpnes for arrangementer på inntil 50 personer med avstand på minst 1 meter anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder, dvs. kun lokale arrangement.
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
 • De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TRENING» ifbm. med avstand, hygiene osv. gjelder for arrangement • Syke personer/personer med korona-symptomer skal holde seg hjemme både fra trening og arrangement

 • Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

Gjeldende fra og med 7. mai

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede
 • Det skal være minst 1 meter mellom hver person som deltar på treningen, og totalt kan det være inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand mellom hver person. (Det kan være mulig med flere treningsgrupper i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1 meter mellom hver person)
 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller. Unntak er at det kan være to spillere fra samme husstand på samme banehalvdel.
 • Dersom ballen berøres fysisk, kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.
 • Vi anbefaler at ballen tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket når spillet skal settes i gang, også ved slagøvelser
 • Det er heller ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper og øvrig utstyr
 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening
 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)
 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold
 • Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

------------------------------------

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet, pr. 2. april 2020

 • Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 år) til stede

 • Totalt kan det kun være fem personer på treningen inkl. ansvarlig voksen, trener/leder

 • Dersom det er anledning til å ha flere treninger/treningsgrupper i hallen samtidig, skal det minst være 5 meter mellom hver treningsgruppe

 • På hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun være en spiller

 • Mellom hver spiller skal det til enhver tid være minimum 2 meter (Det kan for eksempel kun spilles/benyttes øvelser der minst en av spillerne til enhver tid er bak forreste servelinje).

 • Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele

  treningen. Dersom ballen(e) skal benyttes om igjen må kun samme person som berørte den sist berøre den på nytt.

 • Vi anbefaler at ballen tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket når spillet skal settes i gang, også ved slagøvelser

 • Det er heller ikke tillatt å fysisk berøre nett, stolper og øvrig utstyr

 • Det skal om mulig være tilgang til Antibac før, under og etter trening

 • Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det må skiftes og dusjes hjemme)

 • Hver enkelt klubb må sørge for at korona-vettreglene følges, og tilrettelegge treningen ut fra lokale forhold

 • Det skal ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening

 • Treningen skal også hensynta alle generelle korona-råd og pålegg, og vi minner om viktigheten av god håndvask.

  Badmintonforbundet vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsedirektoratet og NIF, og vil fortløpende oppdatere våre interne regler ved behov.

Forza Thon Hotel idrettsbutikken Gjensidige Kias