korona.jpg

Koronavettregler

«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet.

1.februar fikk vi endelig beskjeden om at vi kan drive badminton som normalt igjen, både innen trening og konkurranse. 

Les pressemeldingen fra Regjeringen her


Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene. 

 

Toppidrett

Definisjon toppidrett

 

Veileder for smittevern i idrett - Helsedirektoratet

Smittevern for idrett

 

Norges Idrettsforbund

Idrettsforbundets temaside

 

 • Arrangøren kan selvstendig velge å avlyse grunnet lokale forhold/restriksjoner
  1. For lokalturneringer kan arrangør velge å avlyse. Eventuell omberamming avgjøres av krets i samarbeid med KK.
  2. For forbundsarrangementer skal dette alltid gjøres i samråd med KK
  3. Generelt skal alle arrangementer være innenfor anbefalinger.

 • Behandlingsregler forbunds arrangementer:
  1. Arrangementer kan helt eller delvis avlyses (enkelt klasser)
  2. Dersom det er i grenseland eller i strid med anbefalinger (men ikke forbud) innhenter vi uttalelse fra arrangør og eventuelt lokale helsemyndigheter.
  3. Dersom det er forbudt avlyses det direkte
  4. Dersom arrangementet blir så påvirket av situasjonen at det er et sportslig eller praktisk problem kan det fremdeles være riktig å avlyse
  5. Basert på dette fatter KK sammen med administrasjonen en beslutning om avlysing.

 • Arrangementer som ikke gjennomføres etter pkt 2 behandles som følger:
  1. Mesterskap utsettes
  2. Eliteserie utsettes
  3. Lagserie lavere divisjoner kan omberammes dersom kretsen har rom for dette på oppsatte helger
  4. Alle andre arrangementer avlyses.

Det etableres ikke noe eget Covid utvalg foreløpig.  Vi har egnede støttefunksjoner gjennom NIF (NBF ved administrasjonen koordinerer)

Charlotte Støelen
Charlotte Støelen
Utviklingskonsulent

Har du spørsmål om smittevern? Ta kontakt med meg!

Forza Thon Stiftelsen VI