Badminton / Praktisk info / Coronavettregler
korona.jpg

Coronavettregler

«Corona-vettregler» for badmintonaktivitet.

Alle klubber som skal gjennomføre organiserte treninger, arrangement eller konkurranse må innføre tiltakene under. Idrettslaget/klubben/arrangør (organisasjon) er ansvarlig for at aktiviteten som gjennomføres er forsvarlig organisert og i tråd med prinsippene for bremsing av smittespredning utarbeidet av NBF, NIF og FHI.

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:
(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer

Har du spørsmål?

Alle spørsmål og henvendelser rettes til forbundskontoret ved charlotte.stoelen@badminton.no.

Lokale myndigheter

Det er lokale myndigheter som avgjør om aktiviteten kan foregå som normalt. Det betyr at dersom du har planlagt en turnering, kurs, samling eller lignende så skal det avklares med lokale myndigheter om aktiviteten kan gjennomføres. Anbefalinger fra lokale myndigheter skal følges. Hvis grønt lys fra lokale myndigheter, så er det klubben/arrangøren som skal vurdere etter skjønn om aktiviteten bør gjennomføres basert på ressurser til smittevern, reisevei for ressurspersoner/deltakere etc. 

Ved forbundsarrangementer skal Konkurransekomiteen (KK) godkjenne klubbens beslutning.

 

Trening

Retningslinjer trening

 

Arrangement

Retningslinjer arrangement

 

Toppidrett

Definisjon toppidrett

 

Veileder for smittevern i idrett - Helsedirektoratet

Smittevern for idrett

 

Norges Idrettsforbunds temaside

Idrettsforbundets temaside

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken