Arrangement

Retningslinjer for smittevern under arrangement (oppdatert 23.10.2020).

Generelle smittevernsregler

 1. Alle i hallen er ansvarlige for å overholde smittevernsreglene.
 2. Ingen personer med symptomer på luftveisinfeksjon får delta på turneringer eller være tilstede i hallen.
 3. Minimum 1 meters avstand skal holdes til enhver tid utenom spill.
 4. Vask/desinfisere hender jevnlig.
 5. Lokale smittevernsregler må følges.

Tribuneplasser / oppholdssteder:

 1. Garderobene kan benyttes der det er tillatt.
 2. Tribunene vil ha oppmerkede plasser. Kun disse plassene skal benyttes, og kun personer som har samme bosted kan dele plasser.
 3. Dersom tribunene ikke kan romme alle deltagerne på arrangementet vil det bli begrensninger på hvem som kan oppholde seg på tribunen. Arrangøren vil isåfall stille til disposisjon et egnet område hvor spillerne kan oppholde seg i mellomtiden.

Spill:

 1. 1 meteren må også holdes på banen mellom ballvekslingene, ved sidebytte og i pausene.
 2. Det er ikke tillatt med oppvarming på baner mellom kamper.
 3. Ingen berøring av mopper, nett, stolper, dommerstoler etc.
 4. Spillerne bør ha med seg bag til banen med racket, håndkle og personlig drikkeflaske.
 5. Ingen håndhilsing, high five eller lignende før, under eller etter kampen.
 6. Desinfeksjon skal brukes:
  1. Etter loddtrekning.
  2. Ved sidebytte.
  3. Etter kampen.
 7. Det skal trekkes før oppvarming i single slik at spillerne kan gå rett på riktig banehalvdel og legge fra seg tingene sine.
 8. Oppvarming skal skje med ny ball (som deretter kan brukes til kampen).
 9. Brukte baller skal legges i ballkasse.
 10. Maks 1 coach per banehalvdel.

 

Plan for gjennomføring av arrangementet skal gjennomgås med Konkurransekomiteen og oppmann i god tid før arrangementet. Rapport skal sendes etter arrangementet.

 

Personale/funksjoner

 1. Smittevernsansvarlig for turneringen.
 2. Hallvakt/dørvakt. Registrer alle personer som er i hallen per dag. Telefonnummer skal registreres for alle i hallen og lagres i 14 dager og listene skal så destrueres. (her kan app fra NIF brukes: https://qrona.nif.no/login-or-checkin)
 3. Vaskeansvarlig som er ansvarlig for å desinfisere/vaske alle berøringsflater jevnlig (inkludert dørhåndtak, toalett).
 4. Baneansvarlig per 3-4 baner som alltid må være tilstede. Skal for eksempel:
  1. Moppe banen, rydde baller og desinfisere berøringsflater på coachstoler etter hvert sett og kamp.
  2. Desinfisere berøringsflater på dommerstoler før dommerbytte.
 5. Tribunevakt (for hvert oppholdsområde). Ansvarlig for at alle på tribunen holder 1 meters avstand.

 

Generelt

 1. Oppmann og smittevernsansvarlig kan bortvise personer som ikke etterlever smittevernsreglene.
 2. Desinfeksjon ved inngang, kafeteria, sekretariat, på alle baner.
 3. Bankett er mulig dersom det arrangeres på offentlig sted i tråd med smittevernsreglene.
 4. Garderober kan brukes der det er tillatt. Der må:
  1. Informasjon om maks antall personer som kan være inne samtidig henges opp.
  2. Kontaktflater vaskes jevnlig.
 5. Kontaktflater skal desinfiseres/vaskes jevnlig.
 6. Arrangør v/smittevernsansvarlig informerer om lokale smittevernsregler (for eksempel ved laglederbriefing). Send gjerne ut på forhånd til de som har meldt på spillere.

 

Trekning

 1. Tidsskjema bør legges opp slik at spillerne har kortest mulig tid i hallen og færrest mulig spillere er i hallen til enhver tid. Det bør i størst mulig grad legges opp til separate bolker med spillere.

 

Tribuneplasser / oppholdssteder

 1. Det må merkes opp plasser på tribunene slik at det kan holdes 1 meter avstand. Det skal også være plass til å bevege seg mellom plassene med god nok avstand.
 2. Ved færre plasser på tribunen enn deltagere på arrangementet finnes to muligheter:
  1. Tribunen settes av til trenere/lagledere, funksjonærer og utstyr til spillerne som er i gang med spill. Spillerne slippes kun inn for oppvarming (må være på egnet område) og spilling, og må deretter ut av hallen.
  2. Tribunevakten påser at kun de oppmerkede plassene benyttes og det holdes god nok avstand til at tribunen til enhver tid kan fylles opp.
  3. Arrangør må uansett valg stille til disposisjon egnet område hvor øvrige spillere og støtteapparat kan oppholde seg med god nok avstand. Her må det også være smittevernsansvarlige.
 3. Så mange dører som mulig bør stå åpne eller kunne dyttes på (i begge retninger) slik at man slipper å ta i håndtak.

Oppmann / dommere / tellere

 1. Oppmann utnevnes som vanlig ved mesterskap og rankingturneringer.
 2. Det skal være oppmann tilstede på alle lokalturneringer og lagserier som ikke skal sitte i sekretariatet eller spille selv. Det stilles ikke krav til sertifisering.
 3. Det bør benyttes tellere eller dommere til alle double og mixedkamper. Singlekamper kan spillerne telle selv.
 4. Tellekasser:
  1. Må enten desinfiseres mellom teller-/dommerbytte.
  2. Eller dommer/teller må ha med seg desinfeksjonsmidler og bruke.
 5. Dommere/tellere bør ha faste baner og det må desinfiseres ved bytte.

 

Bane / spill

 1. Det bør være tellere/dommere til alle double og mixedkamper. Singlekamper kan spillerne telle selv.
 2. Ballkasser anbefales brukt så spillerne kan kaste ballene rett i kassen.
 3. Det skal trekkes før oppvarming slik at spillerne kan gå rett på riktig banehalvdel og legge fra seg tingene sine.
 4. Desinfeksjon skal brukes:
  1. Etter loddtrekning.
  2. Ved sidebytte.
  3. Etter kampen.
 5. Oppvarming skal skje med ny ball (som deretter kan brukes til kampen).
 6. Ingen oppvarming på baner mellom kamper.
 7. Maks 1 coach per banehalvdel. Berøringsflater på coachstol må desinfiseres mellom hver kamp og ved sidebytte.

Sekretariat

 1. Baller settes ut på egnet sted.
 2. Faste plasser, eventuelt på rullering. Alle kontaktflater desinfiseres ved bytte av personell.
 3. 1m avstand mellom de i sekretariatet og over bordet til spillerne.
 4. Flest mulig faste partnere og faste oppgaver.

Kafeteria

 1. Evt køområder bør merkes opp med avstandsmarkører.

Salg

 1. Salg tillates der smittevernsreglene overholdes.

 

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken