Arrangement

Retningslinjer for smittevern under arrangement (oppdatert 20.04.21).

Generelle smittevernsregler

 1. Alle i hallen er ansvarlige for å overholde smittevernsreglene.
 2. Ingen personer med symptomer på luftveisinfeksjon får delta på turneringer eller være tilstede i hallen.
 3. Minimum 1 meters avstand skal holdes til enhver tid utenom spill.
 4. Vask/desinfisere hender jevnlig.
 5. Lokale smittevernsregler må følges.

Screening ved ankomst i hallen

screening.plakat.NBF.PNG

Alle må klareres på bakgrunn av spørsmålene ved inngang til arrangementet. Dersom en svarer nei på alle spørsmålene, kan en bli sluppet inn i hallen. 

Tribuneplasser / oppholdssteder:

 1. Garderobene kan benyttes der det er tillatt.
 2. Tribunene vil ha oppmerkede plasser. Kun disse plassene skal benyttes, og kun personer som har samme bosted kan dele plasser.
 3. Dersom tribunene ikke kan romme alle deltagerne på arrangementet vil det bli begrensninger på hvem som kan oppholde seg på tribunen. Arrangøren vil isåfall stille til disposisjon et egnet område hvor spillerne kan oppholde seg i mellomtiden.

Spill:

 1. Avstand bør holdes på banen mellom ballvekslingene, ved sidebytte og i pausene.
 2. Ingen berøring av nett, stolper, dommerstoler etc.
 3. Spillerne bør ha med seg bag til banen med racket, håndkle og personlig drikkeflaske.
 4. Ingen håndhilsing, high five eller lignende før, under eller etter kampen.
 5. Desinfeksjon bør brukes før og etter kamp.
 6. Oppvarming skal skje med ny ball (som deretter kan brukes til kampen).
 7. Brukte baller skal legges i ballkasse.
 8. Maks 1 coach per banehalvdel.

 

Plan for gjennomføring av arrangementet skal gjennomgås med oppmann i god tid før arrangementet.

 

Anbefalt personale/funksjoner

 1. Smittevernsansvarlig for turneringen.
 2. Hallvakt/dørvakt. Registrer alle personer som er i hallen per dag. Telefonnummer skal registreres for alle i hallen og lagres i 14 dager og listene skal så destrueres. (her kan app fra NIF brukes: https://qrona.nif.no/login-or-checkin)
 3. Vaskeansvarlig som er ansvarlig for å desinfisere/vaske alle berøringsflater jevnlig (inkludert dørhåndtak, toalett).
 4. Baneansvarlig per 3-4 baner som alltid må være tilstede. Skal for eksempel:
  1. Moppe banen, rydde baller og desinfisere berøringsflater på coachstoler etter hvert sett og kamp.
  2. Desinfisere berøringsflater på dommerstoler før dommerbytte.
 5. Tribunevakt (for hvert oppholdsområde). Ansvarlig for at alle på tribunen holder 1 meters avstand.

Screening ved ankomst i hallen

Bruk eventuelt følgende plakat: screening.plakat.NBF.pdf
Alle må klareres på bakgrunn av spørsmålene ved inngang til arrangementet. Dersom en svarer nei på alle spørsmålene, kan en bli sluppet inn i hallen. 
 

Generelt

 1. Oppmann og smittevernsansvarlig kan bortvise personer som ikke etterlever smittevernsreglene.
 2. Desinfeksjonsmidler bør være lett tilgjengelig.
 3. Garderober kan brukes der det er tillatt.
 4. Arrangør v/smittevernsansvarlig bør informere om lokale smittevernsregler (for eksempel ved laglederbriefing). Send gjerne ut på forhånd til de som har meldt på spillere.

 

Trekning

 1. Tidsskjema bør legges opp slik at spillerne har kortest mulig tid i hallen og færrest mulig spillere er i hallen til enhver tid. Det bør i størst mulig grad legges opp til separate bolker med spillere.

 

Tribuneplasser / oppholdssteder

 1. Det bør merkes opp plasser på tribunene slik at det kan holdes 1 meter avstand. Det bør også være plass til å bevege seg mellom plassene med god nok avstand.
 2. Ved færre plasser på tribunen enn deltagere på arrangementet finnes to muligheter:
  1. Tribunen settes av til trenere/lagledere, funksjonærer og utstyr til spillerne som er i gang med spill. Spillerne slippes kun inn for oppvarming (må være på egnet område) og spilling, og må deretter ut av hallen.
  2. Tribunevakten påser at kun de oppmerkede plassene benyttes og det holdes god nok avstand til at tribunen til enhver tid kan fylles opp.
  3. Arrangør må uansett valg stille til disposisjon egnet område hvor øvrige spillere og støtteapparat kan oppholde seg med god nok avstand. Her må det også være smittevernsansvarlige.
 3. Så mange dører som mulig bør stå åpne eller kunne dyttes på (i begge retninger) slik at man slipper å ta i håndtak.

 

Kafeteria / salg

 1. Følg lokale retningslinjer. 

 

Det å skulle arrangere turneringer i dag, vil føre til ekstra kostnader for arrangøren i form av innkjøp til diverse smittevernstiltak. Badmintonforbundet ønsker å strekke ut en hånd der arrangører kan søke om støtte til disse kostnadene. 

Her finner dere skjemaet som skal benyttes for søknad om refusjon av materiell som er kjøpt inn slik at corona restriksjonene kan overholdes.

Materiell søknad.xlsx

Utlegg kan være klistremerker til oppmerking av tribuner, antibacdispensere, antibac, adgangskort/festivalbånd, etc.

Turneringsarrangører kan søke om materiell for inntil kr. 5.000.- pr. turnering.

Søknaden skal inneholde:

 • oppsett for innkjøpt materiell
 • kopi av kvitteringer for innkjøpt materiell (kan vedlegges i eposten)
 • søknaden angis også det kontonummer refusjonsbeløpet skal overføres til.

 

Søknaden sendes til badminton@badminton.no snarest etter avholdt turnering. 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken