Trening

Retningslinjer for organisert trening (oppdatert 20.04.21).

Spillegruppe og trener

  • Størrelse på spillergrupper defineres av lokale og nasjonale retningslinjer
  • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
  • Minst mulig kontakt mellom spillergrupper.
  • Der hvor det er flere spillegrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
  • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening.
  • Det er tillatt med doublespill, men det skal tilstrebes å holde en avstand mellom spillerne på minst 1 meter.

Hver spiller skal:

  • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
  • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

  • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis.
  • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. stolper, kjegler med mer.

Ved påvist smitte

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte, venter på test eller testresultat hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging. Klubben har et ansvar om å varsle NBF om eventuell påvist smitte i klubben med alder og kjønn på vedkommende. NBF varsler videre til NIF.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken