Trening

Retningslinjer for organisert trening.

Spillegruppe og trener

 • Faste spillegrupper på opptil 19 utøvere og en trener opprettholdes. Spillegruppen skal bestå av de samme 19 utøverne i hele treningsøkta. Treneren skal også være samme person.
  Ansvarlig trener skal være over 18 år, og vedkommende skal være godkjent av sportslig utvalg i klubben.
 • Klubben skal ha oversikt med navn, telefonnummer og tidspunkt utøvere er i hallen for smittesporing.
 • Bytte av spillegruppe kan kun skje etter to dager med treningsopphold for personer over 19 år.
 • Alle i gruppen må ha forlatt spilleflaten før neste gruppe kommer inn. Unngå at spillere/trenere går inn/ut samtidig og samler seg i inngangspartier eller andre steder.
 • Der hvor det er flere spillegrupper inne i en hall samtidig skal disse gruppene være helt adskilt.
 • Holde 1m avstand før, under, i pauser og etter trening.
 • Det er tillatt med doublespill (damedouble, herredouble, men det skal tilstrebes å holde en avstand mellom spillerne på minst 1 meter.

Hver spiller skal:

 • Vaske hender grundig med såpe og vann både før og etter trening/kamp, eller bruke håndsprit.
 • Unngå å ta seg til ansiktet.

Følgende utstyr skal desinfiseres/vaskes:

 • Så lenge retningslinjer for god hygiene følges er det ikke behov for rengjøring av utstyr utover normal praksis.
 • Tilsvarende gjelder også for annet fellesutstyr som er benyttet, f.eks. stolper, kjegler med mer.

Regler om spill og øvelser

 • Unngå all fysisk kontakt. Eksempelvis high-five, samling i midten og klemming både innad i eget lag og med motstanderlag.
 • Det er tillatt med trening i single, double og mix double.

Transport

 • Bruk av offentlig transport i rushtid skal begrenses så mye som mulig. Følg reglene fra helsedirektoratet som anbefaler 1 m avstand mens man reiser dersom det er mulig.

Ved påvist smitte

Dersom smitte blir påvist blant utøvere/trener som har deltatt på trening utgår alle treninger for denne gruppen i 10 dager, eller frem til symptomfrihet og negativ test foreligger. Ved påvist smitte hos en i husstanden er man i karantene og skal ikke komme på trening. Da gjelder FHIs anbefalinger for nærkontakt, og det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for å fatte nødvendige tiltak. Klubben skal kontakte lokale helsemyndigheter for videre oppfølging. Klubben har et ansvar om å varsle NBF om eventuell påvist smitte i klubben med alder og kjønn på vedkommende. NBF varsler videre til NIF.

Dersom covid-19 ikke er påvist ved luftveisinfeksjoner kan man delta i aktivitet så lenge man har vært symptomfri i minst ett døgn. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, kan deltakeren møte til aktiviteten som normalt. Deltakeren skal imidlertid dra hjem dersom vedkommende får symptomer på covid-19.

Forza Thon Gjensidige Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken