Badminton / Temasider / Diskriminering og trakassering

Diskriminering og trakassering

Norsk badminton har nulltoleranse for diskriminering, seksuell trakassering og overgrep. Vi vil at trenere, ledere og foreldre bryter stillheten, og gjør det lettere å si ifra. #starttotalk


Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. 

Norsk idrett har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering og det betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger.

Informasjon om varsling Dette kan idrettslag gjøre NIFs temaside om seksuell trakassering og overgrep #STOPP
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken