Klubbens årshjul

Her finner du sentrale hendelser og datoer / perioder hvor fristene legges. Der det ikke står en konkret dato for frist, vil fristen variere noe fra år til år, men likevel havne i måneden hendelsen står oppført under. Legg gjerne datoene inn i deres digitale årshjul sammen med klubbens egne aktiviteter. 

 • NIF åpner opp for å søke om spillemidler for utstyr kjøpt foregående år. 

 • 1. februar – Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen (KUN Østlandet). 
 • Frist for søknad om ranking/mesterskap.

 • 1. mars – Frist for søknad utstyrsmidler 
 • Frist for å søka om lokale turneringer 
 • Gjennomføring av årsmøtet – senest 31/3

 • 30. april – Frist for innrapportering av medlemmer per 31/12. 

 • Eliteserielagene sender inn regnskap og kvitteringer til utgiftsfordelingen. 
 • Frist for saker til forbundstinget (senest 4 uker for ting-datoen).

 • Ledermøte + Forbundsting (partalls år).
 • Oppdatere kontaktinfo i badmintonportalen og andre sider med nytt styre.

 • Dommerseminar.

 • 1. september – Frist for innbetaling av medlemslisens.
 • 1. september – Søknadsfrist for Sparebankstiftelsen (KUN Østlandet).
 • 1. september – Søknadsfrist Stiftelsen Dam (Utviklingsprosjekter).
 • Ledermøte (oddetalls år når det ikke er forbundsting).

 • 1. oktober  Frist for innbetaling av klubbavgift + CUP2000 avgift.

 • Oppdatere kontaktinfo i badmintonportalen og andre sider med nytt styre. 
 • Trenerseminar. 
 • Landslotteri.

 • 31. desember – Frist for å innrapportere nye medlemmer i inneværende år

Tilskuddsordninger

Nedenunder beskriver vi støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen. Vi har også listet noen andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt.

 
Lokale aktivitets midler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet som gis til idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. LAM er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12år) og ungdom (13-19år) som skall tilgodeses.
Det er idrettrådene som fordeler LAM etter kriteriene fra Kulturdepartementet og anbefalinger fra NIF. Hvordan midlene fordeles i idrettsrådet, bør tas opp på idrettsrådets årsmøte.

Mer informasjon finner dere her.

Spillemidler til utstyr 

Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Informasjon om hvordan du skal søke finner du på her.

Kontaktpersoner for utstyrsordningen i NBF er konsulent André Høidebraaten, e-post: andre@badminton.no.

Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Gis til idrettslag med idrettsskole som tilbyr idrettsaktiviteter for barn (fra og med året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år) og ungdommer fra og med året de fyller 13 år till året de fyller 19 år. Alle idrettslag som er tilknyttet NIF kan søke på dette.

Helse og rehabilitering: En stiftelse med 27 frivillige organisasjoner som eier og fordeler overskuddet fra TV-spillet Extra. For eksempel prosjekter som går ut på å legge til rette for inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne, mennesker med minoritetsbakgrunn eller inaktive barn, voksne og eldre. Mer informasjon finnes på www.extrastiftelsen.no.

Søknaden sendes til NIFs kontaktperson, se mer informasjon på nif.no-støtteordninger.

Se også hvordan ditt idrettslag kan spare penger ved å benytte seg av idrettens rabattavtaler: 

Sparing og rabattordninger

IF Barneidrettsfond  
 
FOKUS engasjement

Norsk tipping – grasrotandelen

Gjensidigestiftelsen

Sparebankstiftelsen

Sponsorer 
Mange klubber skaffer seg sponsoravtaler med leverandører av utstyr og/eller lokale bedrifter.

Forza Thon Stiftelsen VI