Badminton / Temasider / Kompetanse / Trener 1 og 2-kurs
trenerkurs.JPEG

Trener 1 og 2-kurs

Bedre trenere - Bedre aktivitet - Bedre Utøvere. Vi følger trenerløypa til Norges Idrettsforbund (NIF), og tilbyr kursene Trener 1 og Trener 2. Kursene arrangeres både fra forbundet sentralt, men også av våre badmintonkretser.

Under følger en rekke e-læringsmoduler der noen vil inngå som en obligatorisk del av Trener 1 og andre som en del av Trener 2. Dersom du planlegger å ta et av disse kursene i nærmeste fremtid, kan du altså starte utdanningen din allerede nå ved å gjennomføre de modulene som er obligatorisk for ditt nivå.

Barneidrettens verdigrunnlag (obligatorisk del av Trener 1)

Dette kurset gir deg kjennskap til hvilke rettigheter og bestemmelser som gjelder i barneidretten, og du får økt kunnskap om hvordan du som trener eller leder kan bidra til at barneidretten blir et trygt og godt sted å være for alle barn.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=15

 

Trenerrollen Trener 1 (obligatorisk del av Trener 1)

Dette kurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Det er vektlagt fire hovedområder som vil være bærebjelker for deg som skal trene barn og ungdom. Disse hovedområdene er: Forventningene til deg som trener og forholdet til utøverne, klubben og foreldre.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=345

 

Aldersrelatert trening 1 (obligatorisk del av Trener 1)

I dette kurset er det fokus på barn og unges utvikling og trenerens rolle i å gjennomføre hensiktsmessig og aldersrelatert idrettsaktivitet. Du vil lære om praktiske konsekvenser som man bør ta hensyn til ved vekst, utvikling og degenerering.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=7

 

Aldersrelatert trening 2 (obligatorisk del av Trener 2)

Målet med dette kurset er å gjøre deg i stand til å ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen og ivareta utøvernes behov i et spennende og trygt miljø. Kurset er rettet mot aktive trenere med Trener 1-kompetanse, som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=76

 

Idrettsernæring – Modul 1 (obligatorisk del av Trener 1)

Denne modulen inneholder grunnleggende kunnskap om idrettsernæring. Den er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 13 år og oppover, eller deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=27

 

Idrettsernæring – Modul 2

Denne modulen er en påbygning av den grunnleggende modul 1. Du bør derfor ha gjennomgått modul 1, før du starter på denne. Modul 2 er rettet mot deg som er idrettsutøver i alderen 16 år og oppover. Den er også nyttig for deg som er trener, del av et helseteam eller i et støtteapparat tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=121

 

Om spiseforstyrrelser

Dette kurset er rettet mot deg som er trener, eller er i et støtteapparat eller i et helseteam tilknyttet idretten.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=22

 

Idrett uten skader (obligatorisk del av Trener 1)

Kurset har fokus på skadeforebygging og trenerens rolle i å holde utøverne frie for skader. I tillegg vil du lære hvordan du skal håndtere de vanligste skadetypene i idrett. Hovedmålgruppen er trenere som jobber med barn og unge. 

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=12

 

Paraidrett (obligatorisk del av Trener 1)

Du lærer om idrettens organisering, hvordan du som trener kan tilrettelegge for utøverne og om de mange aktivitetshjelpemidler som finnes. Når du er ferdig med kurset, vil du se hvor enkelt det kan være å tilpasse en aktivitet, slik at alle kan delta. Du vet hvordan man kan løse utfordringer, uten å gjøre dem større enn de faktisk er.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=503

 

Biomekanikk og styrketeknikk (obligatorisk del av Trener 2)

Dette er et etter- og videreutdanningskurs (EVU) rettet mot deg som er trener eller er i et støtteapparat tilknyttet idretten. Etter revidering av Trener 2 vil dette være en obligatorisk del av kurset.

Meld deg på kurset her (NB! Krever innlogging med MinIdrett-bruker): https://ekurs.nif.no/course/view.php?id=689

 

Ren utøver (i regi av Antidoping Norge) (obligatorisk del av Trener 1)

Ren Utøver er et e-læringsprogram for deg som utøver, trener, leder eller støtteapparat. Ren Utøver er bygget opp omkring sju utvalgte områder innenfor antidopingarbeidet. Det tar ca. 30 minutter å gjennomføre alle modulene, men det er slett ikke nødvendig å ta alt på en gang.

Meld deg på kurset her: https://renutover.no

Forza Thon Stiftelsen VI