NMVEKA_logo_hoved_RGB.png

NM-VEKA

Invitasjon  Badminton NM Senior 2022  Bergen 25.-27. Mars  Tertnes Buehall (innledende spill fredag-lørdag) , Åsane Arena (finalespill søndag) 
RESULTATER 2022

 

Dommerblikk på NM senior
av Rune Bård Hansen
Leder av oppmann- og dommerutvalget 

  1. Et utmerket arrangement preget av god sportsånd

Bergen BK stod for et flott arrangement, med en prakfull siste dag da badminton ble en del av «NM-veka» og de to finalebanene var rigget på eksemplarisk vis. Det ble gjort en imponerende dugnadsinnsats fra arrangerende klubb og med bistand fra forbundet. Hvorfor mesterskapet ikke ble avhold i denne hallen alle tre dager er ukjent for meg; Tertnes badmintonhall er glimrende å spille i, men egner seg lite til arrangementer som NM.

På grunn av et par sene forfall var det kun ni dommere som møtte til NM senior, noe som førte til en svært travel helg. I og med at det ble spilt på bare tre baner fredag og lørdag, gikk det likevel greit. Det ble ikke lange pausene, men dommerne er vant til å arbeide hardt. Heldigvis ble ingen dommere skadet eller syke, da ville det blitt kritisk.

Det var mange kamper av høy kvalitet og svært god oppførsel på spillerne. Spesielt vil jeg fremheve den dramatiske og velspilte herrrefinalen mellom Vegard Rikheim og Marcus Barth. Det var fantastisk å få en så flott kamp sendt direkte på NRK TV. Kampen var uhyre jevn, med 4 matchballer til Marcus før Vegard vant med minst mulig margin. Finalistene skal ha honnør for å vise hverandre gjensidig respekt og sportslig oppførsel gjennom hele bataljen. Jeg var også imponert over Michal Dahls kampledelse, men det er  som forventet av Michael som har dømt i to OL og vært hoveddommer i VM-finale.

  1. To temaer fra regelverket

2.1. Hvordan håndtere skader på banen?

I en av semifinalene i damesingle ble en av spillerne skadet mot slutten av andre sett. Oppmannen tillot to medisinske pauser på tilsammen ca. 8 minutter før den uheldige spilleren trakk seg etter å ha gjort et siste forsøk på å spille videre. Slike situasjoner er vriene, alle synes synd på den skadete, men samtidig skal avbruddene ikke ødelegge for motstanderen.

Ingen absolutt tidsfrist

Det er ikke noen absolutte tidsfrister utøveren må forholde seg til, men det er nyttig å minne om hva som står i regelverket. Anbefalinger til tekniske funksjonærer punkt 5.14 har overskriften «skade eller sykdom under en kamp». Her fremheves at sykdom eller skade skal håndteres «omhyggelig  og fleksibelt», men hva  betyr egentlig det? Dommeren skal tilkalle oppmannen til banen, som så skal bestemme om turneringens lege/fysio skal entre banen. Det skal ikke foretas behandling som medfører «uforholdsmessig forsinkelse» av spillet. Dette er et nøkkelbegrep. Det innebærer at oppmannen på ett eller annet tidspunkt må bestemme seg for når forsinkelsen er uforholdsmessig av hensyn til motstanderen. Da skal oppmannen si til spilleren at «du må spille videre nå, eller trekke deg fra kampen». Det er en tendes til at behandling mv. tillates for lenge, fordi «alle» synes synd på den skadete. Etter mitt syn er 5 minutter klart innenfor det tillatte, mens 10 minutter er for lenge, da har forsinkelsen blitt uforholdsmessig. Situasjonen i NM var dermed et grensetilfelle.

På tide med en innstramming?

Det har vært mange kontroversielle hendelser i forbindelse med sykdom/skade på banen. Etter mitt syn burde det vurderes nøye å utforme et regelsett med faste tidsgrenser, slik at det er mer forutseelig for spillerne når de må velge mellom å spille videre eller trekke seg. I dag er dette i for stor grad opp til den enkelte oppmanns skjønn. Hensynet til likebehandling har fått for liten vekt slik jeg ser det.

  • Tekniske funksjonærer og medlemmer av sekretariatet skal fremstå nøytrale

Det er en selvfølge at oppmann, dommere, linjedommere, lege/fysio og andre tekniske funksjonærer ikke kan applaudere eller rope sin støtte til spillere når de er i tjeneste, men dette gjelder også hvis de «i sivil» er tilstede som tilskuere på andre tidpunkter. Tekniske funksjonærer er avhengig av spillere og laglederes tillit og respekt; et ønske om å støtte bestemte spillere eller lag må de la få utløp som alminnellige tilskuere på turneringer der de ikke virker som tekniske funksjonærer. Dette innebærer selvsagt ikke et forbud mot å juble for gode prestasjoner, det er aktivitet som «harcore fan» som er problematisk.

Etter mitt syn må det samme i hovedsak gjelde de som arbeider i sekretariatet med å rope opp kamper, dele ut baller, fordele dommere mv.  Denne gruppen er ikke definert som  «tekniske funksjonærer», men det tar seg dårlig ut om det til stadighet jubles høylydt fra sekretariatsbordet, eller i umiddelbar nærhet av det.  Sekretariatet er en funksjon der enkeltspillere og lagledere henvender seg med diverse spørsmål, for eksempel om oppstarttidspunkt og kamprekkefølge. De som arbeider i sekretariatet bør derfor fremstå objektive og nøytrale mens de er i tjeneste. Jeg har  derimot ingen innvendinger mot at dette personalet ifører seg «supporterhatten» i sin fritid. Noe annet ville være å trekke nøytralitetsprinsippet for langt.

 

Hilsen fra
Rune Bård Hansen
Leder oppmann- og dommeruvalget

Vi ønsker hjertelig velkommen til å delta på NM Senior, som i år skal finne sted i Bergen. 

Ekstra spesielt er at vi skal være en del av NM Veka vinter, og derfor blir årets mesterskap litt ulikt hva det har vært tidligere og vi har gjort en avtale med NRK om å vise singlefinalene direkte på TV søndag. 

Grunnet NM Veka og plassbegrensning i hallen, så er vi i 2022 nødt til å nedskalere noe, og derfor er det kun 32 spillere i hver av singlekategoriene og 16 par i hver av doublekategoriene som kan delta. 

TIK har to wildcard i doublekategoriene og 4 wildcard i singlekategoriene, øvrig deltakerbegrensning gjøres basert på rankinglistene per seedingdato (9/3-2022). 

Program: Program - Bergen_NM_Senior.pdf

Arrangør: Bergen Badmintonklubb og Norges Badmintonforbund 

Dato: 25.-27. Mars 2022 

Start: Starttidspunktet er avhengig av deltagelse og kan bli endret, men ikke til et tidligere tidspunkt enn kl. 13.00, fredag 25. mars.  

Slutt: Grunnet TV-dekning søndag 27. mars blir både semifinalene og finalene spilt og avsluttet på et senere tidspunkt enn vanlig (ettermiddag/kveld - singlefinalene er fastsatt å spilles mellom kl. 16.45 og 19.00). Finalespill på søndag spilles fortløpende, og rekkefølge kan endres basert på spillere. Følg med på nett for oppdatert liste. 

Sted: Buehallen på Tertnes (innledende runder fredag+lørdag) Tertnesveien 33B, 5113 Tertnes 
og Åsane Arena (finalerundene søndag) Myrdalsvegen 155, 5131 Nyborg 

Klasse: Senior Elite  

Baller: Forza VIP. Frie baller i finalene, ellers 2 baller pr. kamp. Totalt overforbruk på hele turneringen fordeles på klubbene etter antall kamper spillerne har påbegynt spill i (doublekategoriene regnes 1/2 kamp pr spiller)  

Startkontingent: Single kr 300,- og double/mix kr 300,-. Klubbene faktureres i etterkant.  

Påmelding: Badmintonportalen  

Påmeldingsfrist: Tirsdag, 8. Mars  

Oppmann: Thomas Midtskog, tlf: 970 29 295, epost: thomas@midtskog.no 

Turneringsleder: Ferenc Macsali, tlf: 909 58 610, epost: fmac44@hotmail.com  

Lagledermøte/dommerbriefing: Fredag kl. 12.00. 

Kafe: Det blir kafe i hallene også med varm mat 

Publikum: Vi vet per dags dato ikke hvilke regler som vil gjelde for tilskuere. I Åsane Arena er det svært god plass mens det er betydelig mindre plass og trangt i Buehallen  

Smittevern: Det er heller ikke kjent hvilke smittevernregler vi må forholde oss til når vi kommer til slutten av mars. Det vil bli lagt ut info om dette senere. 

Overnatting: Thon Hotel Rosenkrantz 
Enkeltrom — kr. 916,- per natt 

Dobbeltrom — kr. 1156,- per natt 
HUSK å oppgi «Norges Badmintonforbund» ved din bestilling 

NM Banketten: Thon Hotel Rosenkrantz—Bestilling må skje innen 8. Mars og sendes til badminton@badminton.no. Bestillinger som kommer etter denne datoen vil ikke bli behandlet. 

Bestillingen sendes klubbvis og HUSK fullt navn på alle som skal delta. 

Sportsmeny — kr. 265,- per person. Faktura sendes i etterkant  

Parkering: Utenfor Buehallen er det enkelt å parkere etter 1600 fredag og hele lørdag. Tidligere på fredag må en parkere i boligområdet over veien. Ved Åsane Arena er det svært knapt med parkering. Det er 3 timer gratis parkering i kort gangavstand til hallen. 

Transport: Dersom du kommer med fly, så anbefaler vi å ta Bybanen inn til sentrum. Fra endestoppet for Bybanen i sentrum er det gangavstand til hotellet. For videre transport fra sentrum ut til Buehallen i Åsane går det mange busser. Last ned appen Skyss reise og billett for å kjøpe billett og finne reise. 

Raskeste måten å komme seg direkte fra Flesland til hallen er å ta Bybanen til Danmarksplass, der bytte til buss nummer 27 som går direkte gjennom Fløyfjellstunnelen og til Tertneskrysset. Fra Tertneskrysset er det 500 meter å gå til hallen. En billett fra Flesland til hallen koster kun 39 kroner. Du må beregne cirka en times transporttid.   

Det blir ikke lagt opp til transport mellom hotellet og hallen. Buss til hallen går rett utenfor hotellet og stopper i kort avstand til hallen. Stopper heter Tertneskrysset E39. Du må beregne cirka en halv times transporttid. 

For spørsmål om hvordan komme seg til Buehallen eller Åsane Arena retter du henvendelsen til Jude Dhushyantan på telefon 91341567 jude_dj@hotmail.com 

Live streaming: Det vil settes opp streaming via Joymo og der får man tilgang på alle kampene gjennom hele helgen for kr. 79,-. 
https://arena.joymo.no/checkout/collections/lu96Xw4NGHA9NLdxCS5X

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken