Badminton / Temasider / Konkurranse / Rankingpoeng

Rankingpoeng

Rapportering av turnerings- og lagserieresultater fra turneringer i utlandet

Resultatet for spillere som representerer en norsk klubb og som har deltatt på turneringer eller lagspill i utlandet skal rapporteres løpende til NBF for godskriving av rankingpoeng innen en (2) uker etter hvert enkelt arrangement. Det skal rapporteres i ekstern resultatrapport på Badmintonportalen sammen med en dokumentasjon på resultatene (link til resultatside lagres på  Badmintonportalen eller resultatliste sendes NBF pr. e-post).

-For spillere som er påmeldt av egen klubb skal resultatrapport registreres av klubben (styreleder,  lagleder på turneringen eller andre).

-For spillere som er påmeldt av NBF skal resultatrapport registreres av NBF (TIK, ansvarlig lagleder på turneringen eller andre).

NBF varsles om registrert resultatrapport ved at det sendes e-post til badminton@badminton.no når registreringene er gjort. NBF behandler resultatene for oppdatering av rankingpoeng innen fem arbeidsdager etter at e-post er mottatt.

«Gjenåpning» av rankingsystemet etter Covid-19:

Bakgrunn:

Det har i praksis vært aktivitetsstopp i Norge fra mars 2020, og i all hovedsak står våre utøvere med 0 rankingpoeng per dags dato.

KK ønsker å legge til rette for en sesong som blir tilnærmet normal.  Det betyr at man fra skolestart kan ha arrangementer på forskjellige nivåer ukentlig.

Rankinglistene er vesentlige for kvaliteten på arrangementene, da disse benyttes både for riktig klasseplassering av spillere samt korrekt seeding i trekningen.

Tiltak:

Alle spillere får en startsum med poeng per 1/8-2021 som representerer 25% av den poengsummen de hadde per 15/10-2020.  Poengsummen blir behandlet som en ordinær poengsum oppnådd i en turnering, og vil miste sin effekt 1/8-2022.

For spillere som har byttet aldersklasse får man startsummen regnet ut basert på den aldersklassen man tilhørte 15/10-2020, lagt inn i den aldersklassen man tilhører sesongen 2021/2022. 

Rankinglister

Struktur for innrapporterte poeng fra utenlandsk aktivitet

 • Nasjonale turneringer i andre land
  • Øverste klasse med åpen påmelding: poeng etter nivå 5
  • Øvrige klasser: poeng etter nivå 4
 • Internasjonale turneringer organisert av Badminton Europe
  • Poeng etter nivå 7
 • Internasjonale turneringer organisert i BWF Grade – system:
  • BWF Grade 3
   • Poeng etter nivå 7
  • BWF Grade 2
   • Poeng etter nivå 8
  • BWF Grade 1
   • Poeng etter nivå 9
  • Internasjonale lagkamper gir ikke rankingpoeng.
  • I innrapporterte internasjonale turneringer der deltakeren ikke har vunnet noen påbegynte enkeltkamper deles det ut poeng for dårligste plassering.
  • For MiniGP legges det til grunn den samlede påmeldingen i kategorien før fordeling av utøvere etter nivå
  • Rankinglistene baseres på de 10 beste resultatene de siste 12 måneder, dog slik at:
   • Maksimalt ett resultat innen nivå 7-9 medregnes (det beste)
   • Maksimalt 4 resultater i nivå 6 medregnes (de beste)

Klassifisering

Senior Klassifisering:

E: 500 poeng eller mer

A: 150 – 499 poeng

B: 50 – 149 poeng

C: 20 – 49 poeng

D: 0 – 19 poeng

 

De aldersbestemte klassene U13-U19 deles i A-, B- og C-klasser etter følgende matrise:

A: 80 poeng eller mer

B: 30 - 79 poeng

C:  0 – 29 poeng

Spillere deltar i turneringer med den klassifisering de er påmeldt, selv om de på et senere tidspunkt har fått en høyere klassifisering.

Rankinglister: Poengmatrise

Individuelle turneringer:

 

Lagkamp:


Definisjon av internasjonale turneringer:

Det er de til enhver tid gjeldende turneringsdefinisjoner fra BWF som styrer arrangementenes poengverdi.

Det bare er individuelle turneringer som gir rankingpoeng i Norge.

Per 1/6-2021 er BWF sine definisjoner slik:

Grade 1

The BWF regularly organizes seven major international badminton events and one event for para-badminton:

 • Olympic Games in co-operation with International Olympic Committee
 • World Championships
 • World Junior Championships
 • Para-Badminton World Championships
 • Thomas Cup
 • Uber Cup
 • Sudirman Cup
 • BWF World Senior Championship

Two events are no longer held regularly:

 • World Cup was suspended since 1997. However, the BWF revived the event in 2005 (with China as host) but only as an invitational tournament. China swept gold in all 5 categories.
 • World Grand Prix has been on hiatus since 2000.

Grade 2

Grade 2 tournaments, known as BWF World Tour was sanctioned into six levels with different world ranking points awarded, as order they are:

 • Level 1: BWF World Tour Finals
 • Level 2: BWF World Tour Super 1000
 • Level 3: BWF World Tour Super 750
 • Level 4: BWF World Tour Super 500
 • Level 5: BWF World Tour Super 300
 • Level 6: BWF Tour Super 100

Grade 3

Grade 3 tournaments, known as Continental Circuit are sanctioned into three levels:

 • International Challenge
 • International Series
 • Future Series
Forza Thon Stiftelsen VI