Veteranutvalget

Veteranutvalget er et utvalg under Utviklingskomiteen. Følgende personer sitter i veteranutvalget.


Helge N. Hansen
Leder Veteranutvalget
Klubb: Kolvereid IL
Kontaktinformasjon: 
E-post: helgenha@online.no
Tlf: 91 38 25 30

Anja Olsen 
Medlem Veteranutvalget
Klubb: Frogner IL
Kontaktinformasjon:
Tlf: 95 92 72 12

Arne Gulbrandsen
Medlem Veteranutvalget
Klubb: Jarlsberg BK 
Kontaktinformasjon:
Tlf: 90 91 90 53

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken