Badminton / Temasider / Skolebadminton
skolebadminton.JPEG

Skolebadminton

Da er året godt i gang og i år ønsker Instruksjons og utdanningskomiteen å arbeide videre med skoleprosjektet "Badminton i Skolen". Forrige år ble skoleprosjektet en suksess mange steder rundt om i landet, hvor klubbene klarte å rekruttere mange nye medlemmer.

I år ønsker vi å bli enda større og bedre, og til dette arbeidet trenger vi dere rundt om i klubbene.

Målet med dette prosjektet er å få:

  • økt fokus på badminton i skolen
  • flere medlemmer til klubbene

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbene skal besøke minimum én skole i klubbens nærområde og gjennomføre to undervisningsøkter på den valgte skole i løpet av året.

For å kunne gjennomføre dette får klubbene:

  • Et godt tilbud på racketpakke til rabatterte priser som klubben kan benytte.
  • Økonomisk godtgjørelse til instruktør.


For at flest mulig skoler skal få være med så er vi nødt til å ha følgende begrensning på hvor mye hver enkelt skole kan få dekket besøk per år:

1 skoledag med 5 timer badminton = 1000 NOK X 3 besøk = 3000 NOK.

Dette vil si at vi ikke kan støtte den enkelte skolen med mer enn 3000 NOK.

Om man ønsker å gjøre denne fordelingen på en annen måte, så kan det avtales direkte med skolen, men totalsummen er fortsatt 15 timer á 200,- timen som forbundet dekker.

Instruktøren/klubben fyller ut eget honorarskjema for disse øktene og sender til NBF. Honoraret vil bli overført til klubbene som er ansvarlige for å lønne sine instruktører.

Disse timene håper vi naturligvis blir fordelt på ulike klasser, slik at flest mulig får prøvd badminton. Hvis skolene ønsker flere besøk av klubben anbefales dette fra NBF, men dersom skolen allerede har deltatt på prosjektet og oppnådd makssum vil ikke klubben få støttet mer til denne skolen i inneværende år.

Det er satt av ekstra midler i budsjetter for skolebadminton, men det er fortsatt "førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder. Avtaleskjema skal sendes til forbundskontoret FØR tiltaket starter. Skjemaet sendes til andre@badminton.no.

Dersom dette høres interessant ut for din klubb, men har spørsmål rettet mot prosjektet kan disse også sendes til andre@badminton.no.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

 

Dokumenter: 

Avtaleskjema.doc

honorarskjema.for.instruktorer.skolebadminton.doc

 

Evaluering for skolen: https://forms.gle/cV88nunj8CEpqrKM7

Evaluering for klubb: https://forms.gle/Vhy1mtwkz2GAsQ8TA

 

Se heftet Gøy med badminton for inspirasjon: Gøy.med.badminton.pdf

I 2012 opprettet Badminton World Federation (BWF) et utdanningsprogram som de kaller Shuttle Time. Dette er et program for skolen som støtter BWF sitt syn på at barn skal leve et sunt og aktivt liv, både på skolen og utenfor skolen. BWF sitt mål er å gjøre badminton til en av verdens mest populære og tilgjengelige idretter.

Shuttle Time tilbyr lærere tilgang til gratis ressurser, trening og materiell som støtter undervisning av hyggelige, trygge og inkluderende badmintonaktiviteter til barn i alderen 5-15 år. Shuttle Time leksjoner er utformet for å gi barn med et positivt bilde av badminton gjennom mange muligheter til å ha det gøy, engasjere andre og erfare mestringsfølelse.

Shuttle Time Shuttle Tiden er i ferd med å bli implementert i 101 land i samarbeid med BWF kontinentale Confederations og medlemsorganisasjoner.

Shuttle Time programmet er satt sammen av flere gratis lærer resursser som inkluderer:

  • Lærer manual

  • 22 laksjoner

  • 92 youtube videoer

Shuttle Time ressursene er for tiden tilgjengelig på 17 språk, og lar lærere med begrenset erfaring introdusere badminton relaterte ferdigheter, bevegelser og taktikk til elevene gjennom en rekke morsomme spill og aktiviteter. Shuttle Time leksjoner er egnet for barn i alderen 5-18 år og har blitt utformet for å sikre at elevene er fysisk aktive gjennom hele varigheten av en leksjon.

Hvis du vil lese mer om Shuttle Time kan du gjøre det her:

Vi henviser dessuten til Badminton World Federations youtube kanal for veldig mange gode klipp med badminton til alle nivåer.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6B8041550579DA0A

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1132B45B30FD92D3

https://www.youtube.com/playlist?list=PLA7ZcagI0frBecgY4F7Rh0fn8as-nCPW7

 

Trenere

Ansvarlig for opplæring av veiledere (to eller tre dagers kurs). Trenere er svært godt kjent med alle aspekter av Shuttle Time, er lærere eller badmintontrenere, kan ha en utdanning / skolebakgrunn og har kunnskap og erfaring med voksenopplæring / trening. Kan også holde lærerkurs på skolene.

Trenere i Norge:
Birna Petersen, Sandefjord BK – birnap@vfk.no
André Høidebraaten, NBF/MossBK – andre@badminton.no

Lars Eirik Nilsen, Haugerud IF -  lars_eirik_nilsen@hotmail.com

Trygve Ellingsen, Stavanger BK - trygve.ellingsen00@gmail.com

 

Veiledere

Lærere leverer en dag (i noen tilfeller – to dag). Lærerkurs. Dette er mest sannsynlig badminton trenere eller gymlærere med badminton erfaring. Ideelt med en skole / undervisning eller badminton bakgrunn. Kjent med ressurser og undervisningssituasjoner – badminton i skolen. Å få de riktige personene for den rette rollen er viktig. Trening er også viktig i prosessen med å implementere Shuttle Time.

Veiledere i Norge:
Torstein Monsen, Hammerfest BK – torstein.monsen1987@gmail.com

Koordinator

Hovedkontaktpersonen for skoler, klubber og andre nøkkelpersoner i hvert land.

Koordinator i Norge:
André Høidebraaten NBF – andre@badminton.no

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken