Badminton / Temasider / Toppidrett / Utøverstipend

Utøverstipend

Hva er Toppidrettskomiteens utøverstipend?

Toppidrettskomiteen har besluttet at det avsettes midler til utdeling av utøverstipend for året 2023. Ordningen er en pilot og fremtidig utøverstipendordning vil baseres på evaluering av piloten.

Stipendene skal gå til toppidrettsutøvere som satser aktivt, og internasjonalt, innen badminton, og kan benyttes til dekning av utgifter i forbindelse med trening, konkurransedeltagelser og treningssamlinger nasjonalt og internasjonalt. Utbetalinger av stipendet vil gå direkte til utøveren.

Hvem kan søke?

Utøvere i aldersklassen U17, U19 og senior som spiller badminton på toppidrettsnivå, og har et mål om å konkurrere, eller konkurrerer per nå, internasjonalt.

Rangert innenfor topp 5 på den nasjonale rankinglisten i din aldersklasse ved tidspunktet for innsendt søknad, og / eller vært finalist i NM / NM Jr. / UBM U17.

Utøverstipendet skal i utgangspunktet støtte oppunder internasjonale turneringer.

Prioriterte grupper er utøvere som har hatt, eller vil med stor sannsynlighet få, representasjonsoppdrag for Norge.

Hvordan søke?

Elektronisk søknadsskjema skal benyttes for å sende inn søknaden, og må gjøres innen fristen for å bli vurdert. Søknaden skal sendes inn av utøver selv. Dersom utøveren er under 18 år kreves det i tillegg samtykke fra forelder / foresatte, og kontaktinformasjon til forelder / foresatt må fylles inn. Frist for å sende inn søknad 6.juni 2023.

For spørsmål; Ta kontakt med toppidrettsansvarlig Charlotte Støelen: charlotte.stoelen@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI