Badminton / Temasider / Toppidrett / Uttakskriterier

Uttakskriterier

Her finner du uttakskriterier som er gjeldende for alle aktiviteter innenfor toppidretten i badminton.

Hva ser vi etter ved utvelgelse til seniorsamlinger? 

Mål med uttak 
Å velge ut de beste senior spillerne i Norge som har ambisjoner og utfører det arbeidet som kreves for å på sikt kunne konkurrere om medaljer i individuelle EM eller tilsvarende nivå. 

Krav ved uttak 
Følgende er nødvendig for å bli valgt ut: 

 • Ha en norsk spillerlisens 

Hva ser vi etter

 • Ha et teknisk/taktisk/mentalt ferdighetsnivå som gir potensial for utvikling for å kunne bli en god seniorspiller som på sikt kan konkurrere om medaljer i individuelle EM eller tilsvarende nivå.
 • Delta i minimum to nasjonale rangeringsturneringer.
 • Delta i senior-NM.
 • Delta jevnlig i internasjonale turneringer som er godkjent av BWF (Badminton World Federation).
 • Resultater fra internasjonale turneringer vektes høyest (godkjente turneringer av BWF), deretter de nyeste resultatene fra nasjonale turneringer (inkludert innenlandske turneringer i Danmark/Sverige).
 • Ambisjon, satsing og treningsnivå som samsvarer med kravene til seniorlandslaget, se "Treningskriterier for seniorsamlinger".
 • Være en god "lagspiller" både på og utenfor banen.
 • Kunne delta i alle aktiviteter man eventuelt blir valgt ut til og prioritere deltakelse på NBF-organiserte samlinger. 

Uttak
Uttak blir gjort av ansvarlig for toppidrett, og deretter gjennomgått/bekreftet av TIK. 

Uttak gjøres ca 6-8 uker i forkant av samling 

Europeiske mesterskap spilles med 40 spillere i HS (herresingel) og DS (damensingel), samt 28 par i HD (herredobbel), DD (damendobbel) og mixed (mixeddobbelspill). Hver nasjon har muligheten til å melde på 1–4 spillere/par per kategori, avhengig av rangeringsposisjon. Samtlige påmeldte spillere må være kvalifiserte i henhold til BECs regler (BEC Regulations for Eligibility and Processing of Entries for European Championships).

Mål med uttak 
Velge ut spillere/par som har en realistisk sjanse til å vinne minst to kamper i sin respektive kategori eller anses å være i utvikling slik at dette målet kan nås innen neste EM.

Krav ved uttak
Følgende er nødvendig for å bli valgt ut:

 • Ha en norsk spillerlisens
 • Ha norsk pass
 • Ikke ha representert et annet land de siste tre årene (i henhold til BWFs statutter/Generelle konkurranseregler § 8)
 • Spilleren skal kunne delta under hele turneringen og eventuelt ankomme før turneringen.

Uttakskriterier
Forutsatt at spilleren er kvalifisert i henhold til BECs regler og rangeringslisten, vurderes følgende ved uttak: Kriteriene styres av BECs reviderte verdensrankingsliste (BWF) for europeiske spillere til mesterskapet.

 • For herre- og damesingelspillere skal man være rangert blant de topp 160. For herre- og damesdobbelspillere, samt mixeddobbel, skal man være rangert blant de topp 130 som par eller oppnå resultatkriteriene.
 • Man oppfyller seniorlandslagets treningspolicy.
 • For damerespektive herresingel skal man i minst ett tilfelle ha oppnådd 1750 verdensrankingpoeng de siste 12 månedene før EM. For dobbelspillere skal man i minst ett tilfelle ha oppnådd 2000 verdensrankingpoeng de siste 12 månedene før EM (For dobbel/mix gjelder det at begge spillerne har oppfylt uttakskriteriene)*.
 • Spillere som er kvalifisert i henhold til BECs regler, men ikke oppfyller Norges Badmintonforbunds kriterier for verdensrankingsliste eller resultatkriterier, kan bli tatt ut hvis spilleren/spillerne har kvalifisert seg for sitt første EM eller hvis forbundet anser at spilleren/paret har en realistisk sjanse til å oppnå målsetningen.

Legeattest og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves av spillere som er syke/skadet, for å sikre at de er i stand til å prestere 100 % under mesterskapet.

Dato for uttak
BEC bruker en revidert verdensrankingsliste på en angitt dato (eligibility date) for å lage en europeisk rangering og avgjøre hvilke spillere/par som er kvalifisert.

 • Uttaket blir bestemt i forbindelse med at BEC offentliggjør sin kvalifiseringsliste (se dato for vår turnering).
 • Spillere som er kvalifisert i henhold til BECs regler blir informert om de er blitt valgt ut eller ikke innen 7 dager etter at BEC har offentliggjort sine kvalifikasjonslister.
 • Informasjon om det endelige uttaket blir offentliggjort på forbundets hjemmeside.

* Dette gjelder også hvis en av spillerne i et dobbelpar har deltatt i et EM tidligere, men ikke hvis begge spillerne har representert Norge i EM med andre partnere.

Uttak
Uttaket blir gjort av landslagstreneren og blir deretter oversett/bekreftet av TIK.

Uttakspolicy

Verdensmesterskapet spilles hvert år (med unntak av årene der OL spilles) med 64 spillere i HS (herresingel), 48 i DS (damensingel), samt 48 par i HD (herredobbel), DD (damendobbel) og mix (mixeddubbel). Hvilke spillere/par og hvor mange par et land kan kvalifisere til VM blir definert av verdensrankingsposisjonen og BWFs regler (Eligibility and Processing of Entries for World Championships, 5.3.9).

Mål med uttak 
Å velge ut spillere/par som har en realistisk sjanse til å vinne to kamper i sin respektive kategori eller anses å være i utvikling slik at dette målet kan nås innen neste VM.

Krav ved uttak
Følgende er nødvendig for å bli utvalgt:

 • Ha en norsk spillerlisens
 • Ha norsk pass
 • Ikke ha representert et annet land de siste tre årene (i henhold til BWFs statutter/Generelle konkurranseregler § 8)
 • Spilleren skal kunne delta under hele turneringen og eventuelt ankomme før turneringen.

Uttakskriterier 
Under forutsetning av at spilleren er kvalifisert i henhold til BWFs regler og rankingliste, blir følgende vurderingskriterier brukt:

 • Kriteriene styres av BWFs reviderte verdensrankingsliste samt "BWF Process of determining the eligibility until all the places in the draw is filled", 3.2.3.
 • For herresingel må man være rangert blant de øverste 130. For herre- og damesingel, samt mixeddubbel, må man være rangert blant de øverste 100 som par.
 • Man må oppfylle seniorlandslagets treningspolicy.
 • For herresingel må man ha oppnådd minimum 1750 verdensrankingpoeng i løpet av de siste 12 månedene før VM, i minst to tilfeller. For dobbelspillere må man ha oppnådd minimum 2000 verdensrankingpoeng i løpet av de siste 12 månedene før VM, i minst to tilfeller*.
 • For dobbel/mixeddubbel gjelder det at begge spillerne må oppfylle uttakskriteriene.
 • I damesingel er det 48 plasser i VM, og man oppfyller uttakskriteriene for damesingel ved å kvalifisere seg i henhold til BWFs internasjonale uttakskriterier.
 • Spillere som er kvalifisert i henhold til BWFs regler, men ikke oppfyller Norges Badmintonforbunds kriterier for verdensranking og resultatkrav, kan bli tatt ut dersom spilleren/spillerne har kvalifisert seg før sitt første VM eller hvis forbundet anser at spilleren/paret har en realistisk sjanse til å oppnå målet.
 • Legeerklæring og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves for spillere som er syke/skadet, for å sikre at de er i stand til å prestere optimalt under mesterskapet.

Dato for uttak 
BWF bruker en revidert verdensrankingsliste på en angitt dato (eligibility date) for å lage en rangering og avgjøre hvilke spillere/par som er kvalifisert.

 • Uttaket blir avgjort i forbindelse med at BWF offentliggjør sin kvalifiseringsliste (se dato for vår turnering).
 • Spillere som er kvalifisert i henhold til BWFs regler blir informert om de er blitt valgt ut eller ikke innen 7 dager etter at BWF har offentliggjort sine kvalifikasjonslister.
 • Informasjon om den endelige uttaket offentliggjøres på forbundets hjemmeside.

Uttak
Uttaket gjøres av landslagstreneren og blir overvåket/bekreftet av TIK.

* Dette gjelder også hvis en av spillerne i en dobbel har deltatt i et tidligere VM. Men ikke hvis begge spillerne har representert Norge i VM med tidligere partnere.

Uttakspolicy

Lag-EM spilles hvert annet år.

Mål med uttak
Målet er å velge ut et lag som realistisk sett har en sjanse til å avansere fra gruppespillet til sluttspillet.

Krav for uttak
Følgende krav må oppfylles for å bli tatt ut:

 • Ha norsk spillerlisens
 • Ha norsk pass
 • Ikke ha representert et annet land i løpet av de siste tre årene (i henhold til BWFs statutter/generelle konkurranseregler § 8)
 • Spilleren må kunne delta i hele turneringen og eventuelt leie inn før turneringen.

Uttakskriterier
Målet er å sette sammen det beste laget som har en god sjanse til å oppnå målet før mesterskapet. Uttaket skal prioritere sammensetningen av et sterkt lag.

 • Først og fremst vurderes resultater fra internasjonale turneringer (sanksjonert av BEC, BWF). Resultater oppnådd nylig vektlegges høyest.
 • Resultater fra nasjonale turneringer vurderes også med høy vektlegging av nylige resultater.
 • Ambisjoner, innsats og treningsnivå vurderes.
 • Det tas hensyn til å danne best mulige sammensatte par i dobbelkategorier.
 • Bidrag til en positiv atmosfære i laget og evnen til å samarbeide som en del av teamet vurderes.
 • Wildcard kan tildeles unge lovende spillere (under 24 år) etter vurdering av sportslig ansvarlig og TIK (Toppidrettskomiteen) dersom det anses nødvendig.

Legeattest og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves av spillere som er syke/skadet for å sikre at de er i stand til å prestere på sitt maksimale under mesterskapet.

Uttak
Uttaket gjøres av landslagstreneren og blir oversett/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Ved uttak til U19-samlinger ser vi etter følgende kriterier:

Mål med uttak
Målet er å ta ut de beste U19-spillerne i Norge som har ambisjoner og utfører det nødvendige arbeidet for å på sikt etablere seg som gode seniorspillere og oppnå de fastsatte målene for juniorlandslaget.

Krav ved uttak
For å bli tatt ut må man oppfylle følgende krav:

 • Ha norsk spillerlisens
 • Ha norsk pass

Hva ser vi etter

 • Ha et teknisk, taktisk og mentalt ferdighetsnivå som gir potensial for utvikling og mulighet til å bli en god seniorspiller.
 • Deltagelse i minimum to X-ranking U19-turneringer.
 • Delta på Junior NM.
 • Ha deltatt i minst én internasjonal turnering i løpet av de siste 12 månedene før uttaket.
 • Resultater fra internasjonale turneringer rangeres høyest (sanksjonerte turneringer av BEC, BWF), deretter de nyeste resultatene fra nasjonale turneringer.
 • Ambisjoner, engasjement og treningsnivå vurderes.
 • Evne til å være en god "lagspiller" både på og utenfor banen.
 • Være i stand til å delta på alle aktiviteter man eventuelt blir tatt ut til og prioritere deltakelse på NBF-organiserte samlinger.

Uttak
Uttaket gjøres av ansvarlig for toppidrett, og det blir deretter gjennomgått/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Uttakspolicy for Junior EM (lag og individuelt), U19
Junior EM (lag og individuelt) spilles med to års mellomrom i jevne årstall.

Mål med uttak
Junior EM lag:
Ta ut lag som har en realistisk sjanse til å konkurrere om en kvartfinaleplass.

Junior EM individuelt:
Ta ut spillere/par som har en realistisk sjanse til å vinne 3 kamper i den individuelle turneringen.

Krav ved uttak
For å bli uttatt må man oppfylle følgende krav:

 • Ha norsk spillerlisens
 • Ha norsk pass
 • Ikke ha representert et annet land de siste tre årene (ifølge BWF:s Statutes/General Competition Regulations § 8)
 • Spilleren skal kunne delta under hele turneringen og eventuelt være med på leir i forkant av turneringen.

Uttakskriterier
Formålet er å sette sammen det laget som har best sjanse til å oppnå målsetningen for mesterskapet. Uttaket skal sikre at laget er så sterkt sammensatt som mulig.

 • Ha deltatt i minst 4 internasjonale turneringer, inkludert minst 2 BEC/BWF-turneringer, i løpet av de siste 12 månedene før uttaket.
 • Delta i X-ranking-turneringer og Junior NM.
 • Resultater fra internasjonale turneringer rangeres høyest (sanksjonerte turneringer fra BEC, BWF), deretter de nyeste resultatene fra nasjonale turneringer.
 • Ha ambisjoner, engasjement og treningsnivå som viser vilje til å etablere seg som en profesjonell seniorspiller.
 • Ta hensyn til å danne så gode sammensatte par som mulig i dobbelkategoriene.
 • Bidra til en positiv stemning i troppen og være en lagspiller.
 • Ha deltatt på alle NBF-arrangementer man har blitt uttatt til, som for eksempel samlinger og turneringer.
 • I spesielle tilfeller (for eksempel skade eller eksepsjonelt sterke resultater) kan wild-card deles ut av sportsledelsen i samråd med TIK (Toppidrettskomiteen) dersom det vurderes som nødvendig.
 • Legeattest og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves av spillere som har vært syke/skadet, for å sikre at spilleren er klar til å spille og yte sitt beste.

Uttak
Uttaket gjøres av sportslig ansvarlig for toppidrett, og det blir deretter gjennomgått/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Uttakspolicy for Junior VM (lag og individuelt), U19
Junior VM (lag og individuelt) spilles årlig.

Mål med uttak
Junior VM lag:
Å ta ut et lag som har en realistisk sjanse til å konkurrere om plasseringen 17-24.

Junior VM individuelt:
Ta ut spillere/par som har en realistisk sjanse til å vinne 2 kamper i den individuelle turneringen.

Krav ved uttak
For å bli uttatt må man oppfylle følgende krav:

 • Ha norsk spillerlisens.
 • Ha norsk pass.
 • Ikke ha representert et annet land de siste tre årene (ifølge BWF:s Statutes/General Competition Regulations § 8).
 • Spilleren skal kunne delta under hele turneringen og eventuelt være med på leir i forkant av turneringen.

Uttakskriterier
Formålet er å sette sammen det laget som har best sjanse til å oppnå målsetningen for mesterskapet. Uttaket skal sikre at laget er så sterkt sammensatt som mulig.

 • Ha deltatt i minst 4 internasjonale turneringer, inkludert minst 2 BEC/BWF-turneringer, i løpet av de siste 12 månedene før uttaket.
 • Delta i X-ranking-turneringer og Junior NM.
 • Resultater fra internasjonale turneringer rangeres høyest (sanksjonerte turneringer fra BEC, BWF), deretter de nyeste resultatene fra nasjonale turneringer.
 • Ha ambisjoner, engasjement og treningsnivå som viser vilje til å etablere seg som en profesjonell seniorspiller.
 • Ta hensyn til å danne så gode sammensatte par som mulig i dobbelkategoriene.
 • Bidra til en positiv stemning i troppen og være en lagspiller.
 • Ha deltatt på alle NBF-arrangementer man har blitt uttatt til, som for eksempel samlinger og turneringer.
 • I spesielle tilfeller (for eksempel skade eller eksepsjonelt sterke resultater) kan wild-card deles ut av sportsledelsen i samråd med TIK (Toppidrettskomiteen) dersom det vurderes som nødvendig.
 • Legeattest og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves av spillere som har vært syke/skadet, for å sikre at spilleren er klar til å spille og yte sitt beste.

Uttak
Uttaket gjøres av sportslig ansvarlig for toppidrett, og det blir deretter gjennomgått/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Ved uttak til U17-samlinger ser vi etter følgende kriterier

Mål med uttak
Ta ut de beste U17-spillerne i Norge som har ambisjoner og er villige til å legge ned arbeidet som kreves for å på sikt etablere seg som gode seniorspillere og oppnå målene for U17-landslaget.

Krav for uttak

 • Inneha norsk spillerlisens.
 • Inneha norsk pass.

Ved uttak ser vi etter følgende

 • Ha et teknisk, taktisk og mentalt ferdighetsnivå som viser potensial for utvikling og muligheten til å bli en god seniorspiller.
 • Deltagelse i X-ranking U17-turneringer.
 • Delta på UBM (Ungdommens badmintonmesterskap).
 • Helst ha deltatt i minst én internasjonal turnering i løpet av de siste 12 månedene før uttaket.
 • Resultater fra både nasjonale og internasjonale turneringer blir vurdert, der det siste resultatet vektlegges høyest.
 • Ha ambisjoner, engasjement og treningsnivå som viser evnen til å konkurrere på høyt nasjonalt nivå og på sikt internasjonalt.
 • Være en god lagspiller både på og utenfor banen.
 • Kunne delta på alle aktiviteter man eventuelt blir uttatt til og prioritere å delta på NBF-organiserte samlinger.

Uttak
Uttaket gjøres av sportslig ansvarlige for toppidrett, og det blir deretter gjennomgått/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Uttakspolicy for U17 EM (lag/individuelt)
U17 EM (lag/individuelt) spilles med to års mellomrom i jevne årstall.

Mål med uttak
U17 EM lag:
Ta ut et lag som har en realistisk sjanse til å konkurrere om kvartfinaleplass.

U17 EM individuelt:
Ta ut spiller/par som har en realistisk sjanse til å kunne vinne 3 kamper i den individuelle turneringen.

Krav ved uttak
For å bli uttatt kreves følgende:

 • Inneha norsk spillerlisens.
 • Inneha norsk pass.
 • Ikke ha representert et annet land de siste tre årene (i henhold til BWFs statutter/generelle konkurranseregler § 8).
 • Spilleren skal kunne delta under hele turneringen og eventuell leir før turnering.

Uttakskriterier
Formålet er å sette sammen det laget som har best sjanse til å oppnå målsetningen for mesterskapet. Uttaket skal sørge for å komponere et så sterkt sammensatt lag som mulig.

 • Ha spilt minst 3 internasjonale turneringer (minimum 1 av dem må være en BEC-turnering, de andre kan for eksempel være rangeringsturneringer i Sverige/Danmark) i løpet av de siste 12 månedene før uttaket.
 • Deltagelse i X-ranking og UBM (Ungdommens badmintonmesterskap).
 • Resultater fra internasjonale turneringer vektlegges høyest (sanksjonerte turneringer fra BEC, BWF), deretter de nyeste resultatene fra nasjonale turneringer.
 • Vurdering av ambisjon, satsning og treningsnivå.
 • Vurdering av utviklingspotensial for å bli en god seniorspiller.
 • Hensyn tas for å få så gode sammensatte par som mulig i dobbelkategorier.
 • Bidra til positiv stemning i troppen og være en "lagspiller".
 • Ha deltatt på alle NBF-arrangementer man har blitt uttatt til (for eksempel samlinger og turneringer).
 • I spesielle tilfeller (for eksempel skade eller eksepsjonelt sterke resultater) kan wild card deles ut av den sportslige ledelsen i samarbeid med TIK (Toppidrettskomiteen) dersom behovet vurderes.

Legeattest og/eller gjennomføring av fysiske tester kan kreves av spillere som har vært syke/skadet, for å sikre at spilleren er klar til å spille og yte maksimalt.

Uttak
Uttaket gjøres av den sportslig ansvarlige for toppidrett og blir deretter gjennomgått/bekreftet av TIK (Toppidrettskomiteen).

Dato for uttak
Uttaket gjøres senest 6-8 uker før mesterskapet.

Ved uttak til U15 samlinger ser vi etter følgende:

Mål med uttak
Ta ut de beste U15 spillerne i Norge som har ambisjoner og som legger ned arbeidet som kreves for på sikt å etablere seg som en god juniorspiller og senere seniorspiller. Samt at man klarer å oppnå oppsatte mål for U15 landslaget.

Krav for uttak
For å bli uttatt kreves følgende:

 • Inneha norsk spillerlisens.
 • Inneha norsk pass.

Ved uttak ser vi etter følgende:

 • Ha et teknisk/taktisk/mentalt ferdighetsnivå som gir utviklingspotensial for å kunne bli en god juniorspiller.
 • Regelmessig deltakelse på nasjonale U15 turneringer samt deltakelse på X-ranking U15 turneringer (dersom man er kvalifisert).
 • Delta på UBM (Ungdommens badmintonmesterskap).
 • Ha ambisjoner om å delta på internasjonale konkurranser på kort og lang sikt.
 • Resultater fra nasjonale turneringer vurderes, der det siste resultatet vektes høyest.
 • Vurdering av ambisjon, satsning og treningsnivå for å kunne konkurrere på det høyeste nasjonale nivået og på sikt oppnå høyt internasjonalt nivå.
 • Være en god "lagspiller" både på og utenfor banen.
 • Kunne delta på alle aktiviteter man eventuelt blir uttatt til og prioritere å delta på NBF-organiserte samlinger.

Uttak
Uttaket gjøres av sportslig ledelse fra NBF sammen med TIK (Toppidrettskomiteen).

Ved uttak til BEC Summer School ser vi etter følgende:

Mål med uttak
Ta ut maksimalt 6 U15-spillere i Norge til samlingen Summer School arrangert av BEC (Badminton Europe). Samlingen holdes i Caldas da Rainha, Portugal, fra 10.-17. juli.

Ved uttak ser vi etter følgende:

 • Trene badminton regelmessig minst 3 ganger i uken og ha en fysisk status som gjør at man kan håndtere en treningssamling over 7 dager med omtrent 2 treningsøkter per dag. Dette er for å kunne takle treningsbelastningen på samlingen.
 • Ha et høyt ambisjonsnivå når det gjelder viljen til å utvikle seg som badmintonspiller.
 • Regelmessig deltakelse på nasjonale U15-turneringer.
 • Resultater fra nasjonale turneringer vurderes, der det siste resultatet vektes høyest. Plassering på rankinglisten blir også vurdert.

Uttak
Uttaket gjøres av sportslig ledelse fra sammen med TIK (Toppidrettskomiteen).

Forza Thon Stiftelsen VI