Vi har flere tilbud til deg som ønsker å utvikle deg innen badmintonkompetanse. Alt fra lavterskel aktivitetslederkurs som du kan gjennomføre uansett hvor du befinner deg, til andre trener, dommer og oppmannskurs.
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken