Badminton / Nyheter / 2020 / Badmintons korona-vettregler
AnleggV2.jpg

Badmintons korona-vettregler

Vedlagt følger de «korona-vettregler» som våre medlemmer, klubber og kretser skal følge.
Forza Thon Stiftelsen VI