Badminton / Nyheter / 2020 / Oppdatering vedrørende aktivitet
AnleggV2.jpg

Oppdatering vedrørende aktivitet

I lys av de siste anbefalinger og restriksjoner ønsker vi å tydeliggjøre hvordan aktivitet skal foregå inntil videre, gjeldende fra 13.november.
  • Det er lokale myndigheter som avgjør om aktiviteten kan foregå som normalt. Det betyr at dersom du har planlagt en turnering, kurs, samling eller lignende så skal det avklares med lokale myndigheter om aktiviteten kan gjennomføres. Anbefalinger fra lokale myndigheter skal følges. Hvis grønt lys fra lokale myndigheter, så er det klubben/arrangøren som skal vurdere etter skjønn om aktiviteten bør gjennomføres basert på ressurser til smittevern, reisevei for ressurspersoner/deltakere etc.

  • Ved forbundsarrangementer skal Konkurransekomiteen (KK) godkjenne klubbens beslutning.

  • All aktivitet skal skje i egen særkrets, våre badmintonkretser, med foreløpig unntak av rankingturneringer.

  • Ved reising bør det i størst mulig grad unngås kollektivtrafikk (fly, buss, tog, bane).

 

Vi minner om:

(1) Syke personer skal holde seg hjemme
(2) God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
(3) Hold avstand og reduser kontakt med personer


Se vår temaside for mer informasjon. 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken