Badminton / Nyheter / 2021 / Nye restriksjoner til og med 18.januar
AnleggV2.jpg

Nye restriksjoner til og med 18.januar

Regjeringen kom mandag 4. januar med følgende uttalelse som gjelder til og med 18. januar: «Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar.»

Vi i badmintonforbundet følger NIF, som lojalt følger «anbefalingene» fra regjeringen som et krav, og alle klubber må følge denne «anbefalingen»/kravet, og avlyse alle treninger og arrangement de neste 2 ukene.

Dersom noen av spillerne går innenfor kategorien toppidrett, så er disse unntatt fra denne regelen. Per i dag er det kun spillere på landslag senior, landslag junior og spillere som allerede er meldt inn til forbundet som eliteseriespillere, som går inn under kategorien toppidrett.

(Se også under «Coronavettregler på NBFs hjemmeside under definisjon toppidrett) - https://www.badminton.no/praktisk-info/corona/

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken