Badminton / Nyheter / 2021 / Oppdatering av coronavettregler

Oppdatering av coronavettregler

Det er de nasjonale, og eventuelt lokale, retningslinjene som er gjeldene for all aktivitet i badminton.
Alle idrettslag må følge den fellesidrettslige smitteveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i samarbeid med idretten. 

Noen kommuner har i tillegg lokale tiltak. Disse finner du på din kommunes nettside. Det er viktig at idrettslag setter seg inn i de lokale tiltakene.

Vår egen side rundt corona er nå også oppdatert.

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken