Badminton / Temasider / Kompetanse / Skolebadminton
skolebadminton.JPEG

Skolebadminton

Vi tilbyr støtte til klubbene innunder prosjektet "badminton i skolen". All informasjon om dette prosjektet finner du her.

I år ønsker vi å bli enda større og bedre, og til dette arbeidet trenger vi dere rundt om i klubbene.

Målet med dette prosjektet er å få:

  • økt fokus på badminton i skolen
  • flere medlemmer til klubbene

I korte trekk går prosjektet ut på at klubbene skal besøke minimum én skole i klubbens nærområde og gjennomføre to undervisningsøkter på den valgte skole i løpet av året.

For å kunne gjennomføre dette får klubbene:

  • Et godt tilbud på racketpakke til rabatterte priser som klubben kan benytte.
  • Økonomisk godtgjørelse til instruktør.


For at flest mulig skoler skal få være med så er vi nødt til å ha følgende begrensning på hvor mye hver enkelt skole kan få dekket besøk per år:

1 skoledag med 5 timer badminton = 1000 NOK X 3 besøk = 3000 NOK.

Dette vil si at vi ikke kan støtte den enkelte skolen med mer enn 3000 NOK.

Om man ønsker å gjøre denne fordelingen på en annen måte, så kan det avtales direkte med skolen, men totalsummen er fortsatt 15 timer á 200,- timen som forbundet dekker.

Instruktøren/klubben fyller ut eget honorarskjema for disse øktene og sender til NBF. Honoraret vil bli overført til klubbene som er ansvarlige for å lønne sine instruktører.

Disse timene håper vi naturligvis blir fordelt på ulike klasser, slik at flest mulig får prøvd badminton. Hvis skolene ønsker flere besøk av klubben anbefales dette fra NBF, men dersom skolen allerede har deltatt på prosjektet og oppnådd makssum vil ikke klubben få støttet mer til denne skolen i inneværende år.

Det er satt av ekstra midler i budsjetter for skolebadminton, men det er fortsatt "førstemann til mølla-prinsippet" som gjelder. Avtaleskjema skal sendes til forbundskontoret FØR tiltaket starter. Skjemaet sendes til andre@badminton.no.

Dersom dette høres interessant ut for din klubb, men har spørsmål rettet mot prosjektet kan disse også sendes til andre@badminton.no.

Vi gleder oss til å høre fra dere!

 

Dokumenter: 

Avtaleskjema.doc

Honorarskjema for instruktører.doc

Evaluering for skolen: https://forms.gle/cV88nunj8CEpqrKM7

Evaluering for klubb: https://forms.gle/Vhy1mtwkz2GAsQ8TA

 

Se heftet Gøy med badminton for inspirasjon: Gøy.med.badminton.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI