Terminliste

Terminlisten er utarbeidet av Veteranutvalget og oppdateres jevnlig, da også med resultater.


Her finner du terminlisten for 2020:

Terminliste veteraner 2020.pdf

Her finner du terminlisten som var for 2019: 

Historikk 2019.pdf

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken