Badminton / Nyheter / 2021 / Oppsummering ledermøte 2021

Oppsummering ledermøte 2021

Ledermøte ble avholdt på Ullevål Stadion/Meet 11.-12. september og med deltakere fra klubber og kretser.

Det sentrale temaet under hele møtet var hvordan vi skal klare å nå målsettingen om «Dobbelt så mange – dobbelt så aktive» senest i løpet av 2024. Det vil si øke fra ca. 5 500 medlemmer i 2020 til 11 000 medlemmer ved utgangen av 2024. 

For å forankre arbeidet med hvordan målsettingen skal oppnås ble det våren 2021 nedsatt en arbeidsgruppe med sentrale klubber og krets ledet av president Kari Bunes. 

Hun orienterte om arbeidet i gruppen og utvalgte deltakere i gruppen presenterte også under Ledermøtet om hvordan de gjør det i sin klubb for å bidra til at felles målsetting oppnås. 

Deltakerne på Ledermøtet ble også utfordret i gruppearbeid på hvordan «bidrar din klubb til at vi når målsettingen om å bli over 11.000 medlemmer innen 2025?» 

Leder for NIFs digitale satsing Pål Kristen Rønnevik orientert om hvilke muligheter og verktøy klubber og kretser har og vil få som kan forenkle og bedre deres hverdag samt bidra til medlemsøkning. 

I tillegg presenterte NBFs styremedlemmer og leder av komiteene sin gjennomførte og planlagte aktivitet, også hele tiden med målsettingen som ledesnor. 

Vedlagt følger alle presentasjonene fra ledermøtet.

Møte med kretsene v. President Kari Bunes.pdf

Presentasjon ledermøte v. President Kari Bunes.pdf

Presentasjon ledermøte utviklingskomiteen v. Kjetil Hus.pdf

Presentasjon ledermøte konkurransekomiteen v. Håkon Haukebøe.pdf

Presentasjon ledermøte kompetansekomiteen v. Kent Nyheim.pdf

Presentasjon toppidrettskomiteen v. Jarle Grann og Peter Kapetz.pdf

Presentasjon Ung 26 v. Emilie Storvik og Kjetil Hus.pdf

One page - Hålogaland Badmintonkrets.pdf

Onepager fra Moss Badmintonklubb v. Tor Egil Kristensen.pdf

NBF rapport fra 2020 v. Geir Storvik.pdf

Erfaringer fra OFBK til ledermøte 2021 v. Kjetill Gunnarson.pdf

Hvordan skaffe oss flere medlemmer, v. Ferenc Macsali, Bergen BK.pdf

Presentasjon NIF IT v. Pål Kristen Rønnevik.pdf

 

 

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken