Badminton / Nyheter / 2022 / Trener- og Oppmann/dommerseminar 2022
A65D6FFF-1D9B-42CF-89DC-68C3022FA2C3.PNG

Trener- og Oppmann/dommerseminar 2022

Årets trener- og oppmann/dommerseminar avholdes under samme tak på MEET, Ullevål stadion, med spennende og motiverende faglig påfyll før sesongen braker løs.

Trenerseminaret:

På årets seminar er det bredden i norsk badminton som er i fokus. Målgruppen for trenerseminar er «alle spillere/foreldre etc. som er interesserte i trenerrollen eller er trener/hjelpetrener i dag».

Det vil være faglig påfyll til deg som breddetrener og til deg som elitetrener. Det vil blant annet være rigget opp demo-bane, foredrag og tilrettelagt for workshops.

Vi har invitert flere trenere fra ulike klubber som vil dele sine erfaringer innenfor ulike temaer samt at noen vil vise frem noen av sine favorittøvelser på en bane som vil bli rigget opp i møtelokalet. Disse øvelsene vil bli filmet og lagt ut på vår egne kompetanseportal i etterkant som klubbene fritt kan benytte på sine treninger.

Program til trenerseminaret: Program trenerseminaret 2022.pdf

Betaling for seminaret skjer ved påmelding inne i linken.

  • Kr. 1500,- for personer som bor under 2 timer med bil fra Ullevål Stadion
  • Kr. 1000,- for personer som bor over 2 timer med bil fra Ullevål Stadion

Påmelding og betaling for årets trenerseminar finner du her - https://isonen.no/event/cl6knu7u526329313njxt55qwal

 

Oppmanns- og dommerseminaret:
Dette er et seminar som er godt etablert, men i år ønsker vi å invitere til Oslo og forhåpentligvis er det flere som blir med i år.

Målgruppen for dette seminaret er krets dommere/oppmenn eller forbundsdommere/oppmenn som enten er aktive, delvis aktive eller har sluttet.

Seminaret avholdes i den stilen det har tidligere blitt avholdt med faglig påfyll, diskusjoner og teoritest. Det vil også bli lagt opp til noe felles med deltakere på trenerseminaret.

Program oppmann- og dommerseminar: Program oppmanns- og dommerseminar 2022.pdf

Betaling for seminaret skjer ved påmelding inne i linken.

  • Kr. 1500,- for personer som bor under 2 timer med bil fra Ullevål Stadion
  • Kr. 1000,- for personer som bor over 2 timer med bil fra Ullevål Stadion

Påmelding, betaling og program for årets oppmanns- og dommerseminar finner du her - https://isonen.no/event/cl6ndp6na158624715nkzip9wkmq

Påmeldingsfristen til begge seminarene er 31. august 2022.

Har du spørsmål – ta kontakt på mail til andre@badminton.no

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken