Bestemmelser om barneidrett regulerer konkurranser i barneidretten. I oversikten kan du hva som er gjeldende for barn i konkurranse hos badminton.

I tillegg til de turneringene som er på terminlista skal dere følge barneidrettsbestemmelsene også ved private turneringer (klubbmesterskap, vennskapsturneringer osv.).  Siden slike arrangementer ikke er offisielle kan dere fravike konkurransereglene, og dere står dermed friere til å sette sammen klasser og grupper på tvers av de vanlige inndelingene.  Man kan for eksempel kombinere spillere som ellers hadde vært U13 og U11 i en nybegynnerklasse, så lenge hele klassen tilfredsstiller betingelsene om premiering og at det ikke benyttes resultatlister.

Forza Thon Stiftelsen VI