Badminton / Nyheter / 2023 / Økonomisk oppsummering 2022

Økonomisk oppsummering 2022

Se vedlegg for den økonomiske oppsummeringen for året 2022.
Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken