Badminton / Nyheter / 2023 / Ønsker din klubb å holde breddesamling og få noen av landets beste badmintonspillere som trener?

Ønsker din klubb å holde breddesamling og få noen av landets beste badmintonspillere som trener?

I forbindelse med ungdomsprosjektet så har det pågått en spørreundersøkelse for barn og ungdom. Etter mange svar fra spørreundersøkelsen så har nesten 60% av ungdommene sagt at de ønsker flere treningssamlinger i løpet av året. Vi ønsker derfor å få i gang en ordning hvor klubbene kan søke om å holde breddesamlinger. Det vil være en lavterskel samling hvor barn opptil 16 år skal kunne delta, uavhengig av hvilke nivå de har. Vi oppfordrer klubber til å samarbeide med hverandre for å få i gang en slik samling.
Det er ønskelig at samlingen skal være så billig som mulig for spillerne og vi ønsker derfor å bidra med og dekke lønnen til trenerne. Vi håper på et samarbeid med klubbene gjeldende reise og bosted. For å sende inn en søknad så må klubben kunne stille med hall, baller og si hvilke datoer/helger de ønsker å arrangere samling. I søknaden kan dere skrive opp hvilke trenere dere evt ønsker å ha, men det er ingen garanti på at dere får de trenerne dere ønsker. Det er fordi vi må se på hvilke trenere som er tilgjengelig for datoene og et ønske fra vår side om å fordele jobben på de ulike trenerne. 
 
Aktuelle trenere som kan bli sendt til klubben deres er nåværende landslagsspillere på seniornivå. Vi håper at våre landslagsspillere kan være til inspirasjon for de yngre spillerne og har derfor valgt å prioritere disse spillerne som trenere. De aktuelle trenerne er: 
 
 • Markus Barth
 • Thomas Barth
 • Marie Christensen
 • Torjus Flåtten
 • Danila Gataullin
 • Emilie Hamang
 • Aimee Hong
 • Mathias Hong
 • Delia Murtazalieva 
 • Marie Mørk
 • Vegard Rikheim
 • Jonas Østhassel 
 
Vi tenker å få til 4-5 breddesamlinger i løpet av 2023. Det vil i prinsippet være første mann til mølla, men dersom etterspørselen blir høy så må vi ta en vurdering over hvilke steder vi ønsker å prioritere. Ta gjerne med i søknaden hvorfor dere ønsker å ha samling og hvor mange spillere dere tror ville vært interessert i å delta på en sånn type samling hos dere. 
 
Søknaden sendes på mail til: ungdomsidrett@badminton-norge.no
Dersom det skulle være noen flere spørsmål eller generell tilbakemelding så kan man også ta kontakt gjennom mailen. 
Forza Thon Stiftelsen VI