Badminton / Nyheter / 2023 / Stillingsutlysning generalsekretær 100%

Stillingsutlysning generalsekretær 100%

Er du vår nye Generalsekretær som brenner for å utvikle norsk badminton?

Stillingen som Generalsekretær er NBFs øverste administrative leder med personalansvar for alle øvrige ansatte, inklusive de som jobber på prosjekter i forbundets regi. Stillingen rapporterer til styret ved presidentskapet. Arbeidssted er Forbundskontoret.

Vi ser etter deg som:

 • Er fremoverlent, strukturert og god til å bygge relasjoner
 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er en trygg og samlende leder, med god evne til å motivere og sette retning
 • Har god gjennomføringsevne og evner å lede gjennom andre
 • Har god rolleforståelse og evne til å skape relasjoner
 • Har integritet og bidrar til å skape tillit både internt og eksternt, også i kommersielle sammenhenger
 • Ønsker stor grad av frihet under ansvar i det daglige arbeidet

Ansvarsområder:

 • Personalledelse av NBFs til enhver tid ansatte
 • Overordnet daglig drift av kontoret
 • Ansvar for regnskap og oppfølging/rapportering
 • Ansvar for inntektsbringende arbeid, inkludert søknader om midler og rapportering mot NIF og øvrige samarbeidspartnere
 • Lede arbeidet med å styrke, synliggjøre og utvikle badminton som idrett i Norge
 • Ansvar for at organisasjonen forvalter prosjektmidler og tilskudd på en effektiv, forsvarlig og målrettet måte

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Relevant erfaring fra å lede organisasjoner
 • Erfaring fra å lede organisasjonsutviklings- og endringsprosesser
 • God forståelse for organisasjonslivet innen idretten
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig. Norsk er daglig arbeidsspråk
 • Gode datakunnskaper og god regnskapsforståelse
 • Det er en fordel med erfaring fra frivillighet og arbeid mot sponsorer

Generalsekretæren ansettes på åremål for fem år pluss mulighet til ytterligere fem år.

Lønn etter avtale.

Rollen som generalsekretær anses som en ledende stilling iht Arbeidsmiljølovens §10-12.

Søknader sendes inn via: https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=319627811 og vil bli vurdert fortløpende.

Forza Thon Stiftelsen VI