Badminton / Praktisk info / STYRET INFORMERER

STYRET INFORMERER

14.november 2022

Landslotteri 2022 – Kjøp lodd her

Det blir Landslotteri nå i 2022 slik som det ble bestemt på Forbundstinget i juni. Vi kommer litt senere i gang enn vanlig, men det skyldes flere faktorer.

Landslotteriet er vel kanskje ikke den mest populære forpliktelsen til klubbene å delta på, men det er bestemt av klubbene på Forbundstinget at dette skal gjennomføres. Det er jo en veldig god mulighet til å tjene noen ekstra penger til klubben, og grunnet den svakere økonomien til forbundet så blir de kommende årenes lotterier svært viktige for å kunne sørge for mye av den aktiviteten vi gjerne vil ha for de beste spillerne fra U13 og helt opp til seniorene.

Mange har klaget over loddbøker og å måtte gå fra dør til dør for å selge lodd. For de som organiserer i klubbene har det vært et problem at mange loddbøker kommer tilbake halv solgte. Det har også vært vanskelig for klubbene å holde en oversikt over hvordan de ligger an med sitt loddsalg i forhold til tildelte lodd.

Fra forbundets side har vi forsøkt å ta tak i dette, og årets lotteri har derfor mange nyheter.

Landslotteriet 2022 blir det første elektroniske lotteriet avholdt av en nasjonal organisasjon og underliggende ledd.

  • Det blir ingen loddbøker i år, alt kjøp av lodd skjer på nett, loddnummer tildeles løpende og sendes ut til kjøper via epost og eventuelt SMS
  • Klubbene markedsfører lotteriet via epost / sosiale medier / andre kanaler
  • NBF markedsfører lotteriet på hjemmesiden og i sosiale medier
  • Klubbene får tilgang til en dynamisk salgsstatistikk så man til enhver tid kan se hvordan man ligger an med salget i forhold til tildelte lodd
  • Klubber som ser muligheten til å selge flere lodd enn tildelt kan nå enkelt gjøre dette, og øke inntjeningen til klubben
  • Salgsstart blir den 14. november og lodd kan selges til den 31. januar 2023, trekningen finner sted hos Lotteritilsynet den 3. februar, og vinnerne offentligjøres 6. februar

Det blir sendt ut praktisk informasjon til hver enkelt klubb med antall tildelte lodd, og med informasjon om hvordan lodd kjøpet skal foregå, og hvordan man får tilgang til salgsstatistikken.

 

Ved spørsmål rundt dette kontakt:

Generalsekretær Espen Larsen 930 38 999, eller

President Michael Fyrie-Dahl 982 96 260

Forza Thon Stiftelsen VI Kias Idrettsbutikken